Θερινό νυχτερινό τιμολόγιο 2022 ηλεκτρικού ρεύματος

Πότε αρχίζει το θερινό νυχτερινό τιμολόγιο 2022 ηλεκτρικού ρεύματος

Οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο – νυχτερινό) για την θερινή περίοδο

 

Ωράριο Νυκτερινού Τιμολογίου Οικιακής Χρήσης

Θερινή περίοδος 2022 από 1 Μαΐου 2022 έως 31 Οκτωβρίου 2022

Ωράριο από 23:00 έως 07:00

 

Μετρητής με Χρονοχρέωση (Νυκτερινό Τιμολόγιο)

Εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να εγκαταστήσει στην παροχή του μετρητή με χρονοχρέωση, δηλαδή μετρητή ο οποίος μετρά χωριστά την κατανάλωσή του σε δυο χρονικές ζώνες, τη ζώνη κανονικής χρέωσης (ημερήσια ζώνη) και τη ζώνη μειωμένης χρέωσης (νυκτερινή ζώνη).

Τα τιμολόγια χρέωσης της ζώνης κανονικής χρέωσης και της ζώνης μειωμένης χρέωσης καθορίζονται από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 
 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε μετρητή με χρονοχρέωση, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας, εφόσον ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος εκδίδεται στο όνομά σας:

Η συμμετοχή στις δαπάνες για την εγκατάσταση μετρητή με χρονοχρέωση ανέρχεται σε 34,00 € συν ΦΠΑ