Κλιμάκια και Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2017-2018

Κλιμάκια και Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2017-2018

Αριθμ. απόφ. ΦΓ10/52146 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2965/29.08.2017
Συγκρότηση των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2017-2018

Αριθ. απόφ. 2/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2965/29.08.2017
Συγκρότηση των τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2017-2018