Υπουργείο Οικονομικών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γκίκας Χαρδούβελης
2103221511
2103244924
2103332608
Επίσημη ιστοσελίδα
— 
Ταχυδρομική δ/νση:
Νίκης 5-7, Αθήνα,
ΤΚ 10180
& Καραγ. Σερβίας 10,
TK 105 62 Αθήνα.
ministerminfin.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χρήστος
Σταϊκούρας 
2103249867-9
2103238783
Πανεπιστημίου 37, Αθήνα, Τ.Κ. 10165.
 
[email protected]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γεώργιος Μαυραγάνης  
2103375718-9
2103232524
Καραγιώργη Σερβίας 10
Τ.Κ. 10184
Secr.depmofadm.gr