Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης (ΚΕΕ)

Τα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) είναι πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Διαδίκτυο για επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών. Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για τις υπηρεσίες, από τον Δεκέμβριο του 2009 όλες οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται εκ του νόμου να διαθέτουν ΚΕΕ. Παρά το γεγονός ότι οι χώρες της ΕΕ δεν έχουν τη νομική υποχρέωση να επιτρέπουν τη διεκπεραίωση διαδικασιών σχετικών με φορολογικά θέματα και κοινωνική ασφάλιση μέσω των ΚΕΕ, πολλές χώρες παρέχουν ήδη αυτή τη δυνατότητα, και όλες οι άλλες ενθαρρύνονται να κάνουν το ίδιο. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, επισκεφθείτε την πύλη “Η Ευρώπη σου“.

Βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε και διεκπεραιώστε τις αναγκαίες διατυπώσεις μέσω Διαδικτύου
Θα θέλατε να διερευνήσετε νέες επιχειρηματικές δυνατότητες ή να επεκτείνετε την επιχείρησή σας σε άλλη χώρα της ΕΕ; Σχεδιάζετε να ξεκινήσετε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα σας; Τα “Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης”(ΚΕΕ) μπορούν να σας βοηθήσουν.
Τα ΚΕΕ είναι πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Διαδίκτυο που σας επιτρέπουν

  • να ενημερώνεστε για τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις διατυπώσεις που ισχύουν για τις δραστηριότητες στον τομέα των υπηρεσιών
  • να διεκπεραιώνετε τις διοικητικές διαδικασίες μέσω Διαδικτύου (υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα αναγκαία έντυπα αιτήσεων και τα σχετικά δικαιολογητικά)

Δεν χρειάζεται πλέον να επικοινωνείτε χωριστά με τις διάφορες διοικητικές αρχές σε κάθε χώρα. Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, οι αιτήσεις μπορούν πλέον να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω ενός κέντρου ενιαίας εξυπηρέτησης.

Τα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης μπορούν να σας βοηθήσουν για διάφορα πρακτικά ζητήματα

  • Τι είδους άδειες, κοινοποιήσεις ή εγκρίσεις χρειάζονται για να ιδρύσω μια επιχείρηση σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ;
  • Τι πρέπει να κάνω αν θέλω να παρέχω υπηρεσίες στο εξωτερικό σε προσωρινή βάση;
  • Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για άδεια; Ποιος οργανισμός είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου;
  • Πώς μπορώ να ζητήσω την αναγνώριση των επαγγελματικών μου προσόντων;
  • Οφείλω να καταβάλω κάποιο τέλος; Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος του; Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την έκδοση της άδειάς μου;
  • Τι πρέπει να κάνω για να ανοίξω, π.χ., εστιατόριο ή κατάστημα; ή για να εργαστώ ως ταξιδιωτικός πράκτορας σε άλλη χώρα χωρίς να εγκατασταθώ μόνιμα σε αυτή τη χώρα;
  • Σε ποιον πρέπει να αποταθώ για περισσότερες συμβουλές και πληροφορίες;

Όλα τα εθνικά ΚΕΕ υπάγονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο EUGO.

Πηγή: δίκτυο EU-GO