Λαϊκές αγορές Αττικής, Αθήνας, Πειραιά. Χωροθετήσεις και μετακινήσεις

Λαϊκές αγορές Αττικής, Αθήνας, Πειραιά. Χωροθετήσεις και μετακινήσεις

Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Καλύβια του Δήμου Σαρωνικού, ημέρα Παρασκευή (Ζ ́Αττικής)

Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Λιούμη Αιγάλεωημέρα Παρασκευή (Β ́ Πειραιά)

Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Γούβας (Α ́ Αθηνών) του Δήμου Αθηναίων, στην οδό Αμφικράτους,
λόγω έργων

Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Άνω Πατήσια του Δήμου Αθηναίων, ημέρα Τετάρτη (Ε ́Αθηνών)

Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Βάρης του Δήμου Βάρης − Βούλας − Βουλιαγμένης, ημέρα Παρασκευή (Ζ ́ Αττικής)

Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Άγιος Ιωάννης Ρέντη του Δήμου Νίκαιας − Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ημέρα Παρασκευή (Γ ́ Πειραιά)

Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Γερμανικά του Δήμου Νίκαιας − Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ημέρα Τετάρτη (Β’ Πειραιά)

Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Προμπονά του Δήμου Αθηναίων, ημέρα Τετάρτη (Ε ́ Αθηνών)