Λαϊκές αγορές. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 51/2006 (ΦΕΚ Α 53/13.3.2006)

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.

To ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 51/2006 (ΦΕΚ Α 53/13.3.2006) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με τον  Νόμο 4264/2014 – ΦΕΚ Α 118 – 15.05.2014  Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.