Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 15 θέσεις Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 15 θέσεις Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

Διαγωνισμός μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη Μονίμων Αξιωματικών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ Αριθμός Φ.4 15 /1/202489/Σ.3682/16-6-20 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 18/24.06.2020
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

διαγωνισμό για την πρόσληψη Μονίμων Αξιωματικών προς πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών του Κοινού Σώματος των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 15 Σεπτεμβρίου 2020 έως 04 Δεκεμβρίου 2020

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ