Προσλήψεις στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες