Συμβολαιογράφοι. Αποτελέσματα διαγωνισμού για το έτος 2016

Υπουργείο Δικαιοσύνης. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Σχετικά με το Διαγωνισμό Συμβολαιογράφων έτους 2016 σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:
1) Ο τελικός πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας ανά ειρηνοδικείο και περιφέρεια εφετείου Διαγωνισμού Υποψηφίων Συμβολαιογράφων έτους 2016 πρόκειται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2) Στη συνέχεια, οι εμφανιζόμενοι στον πίνακα θα παραλάβουν έγγραφο της υπηρεσίας μας, μέσω της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, με το οποίο θα τους γνωστοποιούνται τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας για να ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους.

Ο τελικός πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας ανά ειρηνοδικείο και περιφέρεια εφετείου Διαγωνισμού Υποψηφίων Συμβολαιογράφων έτους 2016

Υπουργείο Δικαιοσύνης. Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2016

Πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία έναρξης (δηλαδή ελέγχου των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) στις 20-4-2016.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 15-04-2016.

Οι επιθυμούντες τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οφείλουν πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα έναρξης αυτού να υποβάλουν στο Γραμματέα της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής στην έδρα του Εφετείου σχετική αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό [Υπουργείο Δικαιοσύνης – δεν απαιτείται η επικύρωση των φωτοαντιγράφων που κατατίθενται με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (Ν. 4251/2014)]

ΣχετικάΤρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/03/symbolaiografoi-diagonismos-2016.pdf”]