Βουλευτικές εκλογές 2015. Εκλογικά συνεργεία Αρείου Πάγου. Τηλέφωνα

Πηγή: Άρειος Πάγος – Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015

Κατάλογος Υπηρεσιακών Τηλεφώνων των Επικεφαλής των Εκλογικών Συνεργείων του Αρείου Πάγου ανά Εκλογική Περιφέρεια