Άδειες ταξί στην ΠΕ Λάρισας

Άδειες ταξί στην ΠΕ Λάρισας (Αριθμ. οικ/15308 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2213/29.06.2017)

Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων κατά Διοικητική μονάδα – έδρα Ε.Δ.Χ, καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών κατά έδρα και κατηγορία (ΤΑΞΙ-ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.-ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ).

Καθορίζουμε τον μέγιστο αριθμό αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων με επιμερισμό κατά κατηγορία (ΤΑΞΙ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ), ανά Έδρα-Διοικητική Μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

Άδειες ταξί στην ΠΕ Λάρισας (Αριθμ. οικ/15308 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2213/29.06.2017)