Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες)

Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες)

Ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος καθορίζονται τα οχήματα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις των διεθνών κανονισμών

Αριθμ. Α οικ. 947484130 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 570/25.02.2019
Aντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Α οικ. 55972/ 3112/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 3641/ Β’/2017) σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων αγωνιστικών οχημάτων. (Καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρακάτω ΚΥΑ)

Αριθμ. Α οικ. 82350-3809 – ΦΕΚ Τεύχος B 4948/31.12.2019
Αντικατάσταση της Α οικ. 94748-4130 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 570/Β/2019) σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων αγωνιστικών οχημάτων