Ακόλουθοι Πρεσβείας. Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση

Ακόλουθοι Πρεσβείας. Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2/2016 – ΦΕΚ A 6 – 22.01.2016
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών