Αλλαγές στην δυνατότητα συνδρομητή μη αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού

Αλλαγές στην δυνατότητα συνδρομητή μη αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού (φορητότητας αριθμών)

Η φορητότητα αριθμών είναι η δυνατότητα που έχει ο κάθε συνδρομητής να διατηρεί τον τηλεφωνικό αριθμό του όταν αλλάζει φορέα παροχής υπηρεσίας

Με νέα διαδικασία που θα εφαρμοστεί από τις 3 Ιουνίου 2018 ο συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα ακύρωσης της αίτησης φορητότητας εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης μόνον εάν αυτή έγινε από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος (π.χ. τηλεφωνικά).

Στο διάστημα αυτό των 14 ημερών η αίτηση φορητότητας δεν προωθείται προς υλοποίηση και ο συνδρομητής έχει το χρονικό περιθώριο να υπαναχωρήσει αζημίως χωρίς να παρέχει καμία εξήγηση των λόγων που τον οδήγησαν στην υπαναχώρηση.Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΕΤΤ

Βελτιώσεις στη διαδικασία ακύρωσης αιτημάτων φορητότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί, αποφάσισε με την Απόφασή της ΑΠ.: 837/2/30-11-2017 να εισάγει η ΕΕΤΤ θέτοντας τον καταναλωτή στο επίκεντρο της διαδικασίας.

Η ακύρωση αιτήματος φορητότητας αριθμών ευθυγραμμίζεται πλήρως με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης που διαθέτουν οι συνδρομητές στις συμβάσεις από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος, όπως ορίζει η νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή.

Με τη νέα διαδικασία που θα εφαρμοστεί από τις 3 Ιουνίου του 2018 ο συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα ακύρωσης της αίτησης φορητότητας εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης μόνον εάν αυτή έγινε από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος (π.χ. τηλεφωνικά).

Στο διάστημα αυτό των 14 ημερών η αίτηση φορητότητας δεν προωθείται προς υλοποίηση και ο συνδρομητής έχει το χρονικό περιθώριο να υπαναχωρήσει αζημίως χωρίς να παρέχει καμία εξήγηση των λόγων που τον οδήγησαν στην υπαναχώρηση.

Για τη διευκόλυνση της υποβολής αιτημάτων ακύρωσης όλοι οι πάροχοι με περισσότερους από 50.000 συνδρομητές θα έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής μέσω τηλεφωνικής κλήσης σε αυτοματοποιημένο σύστημα IVR (Interactive Voice Response).

Η λήψη της ανωτέρω Απόφασης έγινε σε συνέχεια σχετικής δημόσιας διαβούλευσης που είχε διεξάγει η ΕΕΤΤ στο διάστημα από 27 Ιουλίου μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2017.

Δικαιώματα συνδρομητών και έλεγχος χρεώσεων σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο

Πληροφορίες της ΕΕΤΤ για την φορητότητα αριθμών

1. Τι είναι η φορητότητα αριθμών;
Είναι η δυνατότητα που έχει ο κάθε συνδρομητής να διατηρεί τον τηλεφωνικό αριθμό του όταν αλλάζει φορέα παροχής υπηρεσίας, μεταβαίνει δηλαδή από έναν πάροχο (πάροχο-δότη) σε άλλον πάροχο (πάροχο-δέκτη). Με άλλα λόγια, με τη φορητότητα αριθμών ο αριθμός «ανήκει» στο συνδρομητή και ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τον αριθμό του κάθε φορά που αλλάζει πάροχο υπηρεσιών. Έτσι, ο συνδρομητής αποδεσμεύεται από την ανάγκη αλλαγής αριθμού, όταν αλλάζει εταιρία. Η παροχή της φορητότητας αριθμών αποτελεί υποχρέωση των παρόχων.

2. Τι σημαίνει «πάροχος-δότης» και τι «πάροχος δέκτης»;
Ο «πάροχος-δότης» είναι ο πάροχος από τον οποίο φεύγει ο συνδρομητής και ο «πάροχος-δέκτης» είναι ο νέος πάροχος τον οποίο επιλέγει ο συνδρομητής και στον οποίο μεταφέρει τον αριθμό του.

3. Για ποιες κατηγορίες αριθμών ισχύει η φορητότητα;

Η φορητότητα αριθμών ισχύει και για τους αριθμούς σταθερής τηλεφωνίας και για τους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας. Έτσι οι συνδρομητές μπορούν να διατηρήσουν τον αριθμό του σταθερού τηλεφώνου τους (PSTN, ISDN, κλπ.), όταν αλλάξουν πάροχο (παραμένοντας εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής). Για παράδειγμα, συνδρομητής με αριθμό 210 6151000 (που είναι γεωγραφικός αριθμός στην Αθήνα με πρόθεμα 21) διατηρεί τον αριθμό του (δηλαδή το 210 6151000) αν αλλάξει τηλεπικοινωνιακό πάροχο παραμένοντας εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής (δηλαδή της Αθήνας που έχει πρόθεμα 21).

Οι συνδρομητές μπορούν επίσης να διατηρήσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου (π.χ. 69Χ 1111111 ) όταν αλλάζουν δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Έτσι τα πρώτα 3 ψηφία ενός αριθμού κινητής τηλεφωνίας (693, 694, 697, κλπ), δεν υποδηλώνουν με βεβαιότητα πια σε ποιο δίκτυο ανήκει ένας συνδρομητής.

Με άλλα λόγια οι συνδρομητές διατηρούν, αλλάζοντας πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τον ίδιο 10ψήφιο αριθμό κλήσης (συμπεριλαμβανομένου και του προθέματός του).

Επιπλέον, η φορητότητα αριθμών ισχύει και για τις ακόλουθες κατηγορίες αριθμών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης:

Εταιρικοί αριθμοί και αριθμοί πρόσβασης σε VPN (σειρά 50)
Προσωπικοί αριθμοί ( σειρά 70)
Αριθμοί ατελούς χρέωσης (σειρά 800)
Αριθμοί μεριζόμενου κόστους (σειρά 801)
Αριθμοί υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση (σειρές 806, 812, 825, 850, 875)
Αριθμοί για κλήσεις μέσω κάρτας (σειρά 807)
Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων (σειρές 896, 899)
Αριθμοί πρόσθετης χρέωσης (σειρά 90).

4. Από πότε είναι διαθέσιμη η φορητότητα αριθμών;
Η φορητότητα αριθμών είναι σήμερα άμεσα διαθέσιμη. Η διάθεσή της, για τους μεν αριθμούς της κινητής τηλεφωνίας ξεκίνησε από την 1/3/04 με τη χρήση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ), για δε τους αριθμούς σταθερής τηλεφωνίας από την 1/1/2003 χωρίς τη χρήση της ΕΒΔΑΦ και από 1/6/2004 με τη χρήση της ΕΒΔΑΦ.

5. Ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές από τη φορητότητα αριθμών;

Με την παροχή της διευκόλυνσης της φορητότητας αριθμών:

Ο δεκαψήφιος αριθμός (μαζί με το πρόθεμά του) «ανήκουν» στον καταναλωτή καθώς ο καταναλωτής αποδεσμεύεται από την ανάγκη αλλαγής αριθμού όταν αλλάζει εταιρεία.
Ο καταναλωτής προβαίνει σε αλλαγή παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών χωρίς να υπόκειται σε πρόσθετα έξοδα ενημέρωσης σχετικά με την αλλαγή του αριθμού του.
Ισχυροποιείται η θέση του καταναλωτή καθώς ενισχύεται το δικαίωμα ουσιαστικής επιλογής των συμφερότερων, σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Ενεργοποιείται ένας από τους κύριους μοχλούς προώθησης του ανταγωνισμού στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς παρέχονται στους καταναλωτές όλα τα πακέτα όλων των εταιρειών.
Οι εταιρείες, σε μία προσπάθεια προσέλκυσης/διατήρησης συνδρομητών, βελτιώνουν την ποιότητα και τις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών, προς όφελος του καταναλωτή.6. Ποιος μπορεί να αιτηθεί τη φορητότητα αριθμού;

Δικαίωμα για να αιτηθούν τη φορητότητα του αριθμού τους έχουν:

Όλοι οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας (καρτοκινητοί & συνδρομητές με συμβόλαιο)
Όλοι οι συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας
Όλοι οι χρήστες “κάτοχοι” μη γεωγραφικών αριθμών

7. Πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση φορητότητας;

Αίτηση φορητότητας μπορούν να υποβάλουν οι χρήστες οποτεδήποτε το επιθυμούν.

8. Πως μπορώ να αιτηθώ τη φορητότητα του αριθμού μου;

Ο συνδρομητής που επιθυμεί να μεταφέρει τον αριθμό του θα πρέπει να απευθυνθεί στον πάροχο του δικτύου που θέλει να μεταφερθεί (πάροχο-δέκτη) και να υποβάλει αίτηση φορητότητας του αριθμού του από τον υφιστάμενο πάροχό του. Η αίτηση αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση για τη διακοπή των υπηρεσιών του από τον υφιστάμενο πάροχό του (πάροχο-δότη).

Ο πάροχος- δέκτης αναλαμβάνει να προωθήσει την αίτηση, να ενημερώσει τον πάροχο-δότη για την φορητότητα του αριθμού και τη διακοπή της σύνδεσης και να διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες και την απαιτούμενη επικοινωνία με τον πάροχο-δότη για τη μεταφορά του αριθμού. Ο πάροχος-δότης, με τη λήψη της αίτησης, προβαίνει σε έλεγχο συμφωνίας των στοιχείων του αιτούντος με τα στοιχεία του διαθέτει για τον κάτοχο της σύνδεσης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας η αίτηση απορρίπτεται.

Η αίτηση φορητότητας υποβάλλεται σε όλα τα σημεία πώλησης όπου υποβάλλονται αιτήσεις για νέες συνδέσεις (π.χ. καταστήματα λιανικής των εταιρειών ή συνεργατών τους). Οι συνδρομητές που θέλουν να κάνουν χρήση της φορητότητας έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτούς που αιτούνται νέα σύνδεση αποκτώντας αριθμό από το νέο πάροχο.

Η αίτηση φορητότητας υποβάλλεται με τους ακόλουθους τρόπους (με βάση τη διαθεσιμότητά τους από το νέο πάροχο):

α. έντυπα, με την προσκόμιση φωτοτυπίας ταυτότητας,

β. με τηλεομοιοτυπία, με την επισύναψη και αποστολή φωτοτυπίας ταυτότητας,

γ. με ηλεκτρονικά μέσα, με χρήση ασφαλούς μεθόδου ταυτοποίησης του συνδρομητή, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής,

δ. τηλεφωνικά μέσω κλήσεων, οι οποίες κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και συναίνεσης του συνδρομητή, δύνανται να μαγνητοφωνούνται.

9. Πόσος χρόνος απαιτείται για τη μεταφορά του αριθμού μου;

Και για τη σταθερή και για την κινητή τηλεφωνία, η υλοποίηση της φορητότητας των αριθμών των συνδρομητών θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο σε 1 εργάσιμη ημέρα από την αποδοχή της αίτησης φορητότητας από τον υφιστάμενο πάροχο. Στην περίπτωση της συνυποβολής αιτήσεων φορητότητας και πλήρους αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου, η μεταφορά αριθμού διεκπεραιώνεται την ημέρα παράδοσης του πλήρους αποδεσμοποίητου τοπικού βρόχου.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η αίτηση φορητότητας αριθμού δεν έχει υλοποιηθεί για τους σταθερούς και τους μη γεωγραφικούς αριθμούς εντός 60 ημερολογιακών ημερών και για τους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της στον πάροχο-δότη, αυτή ακυρώνεται αυτοδικαίως.

10. Ποιο είναι το κόστος που επιβαρύνομαι για τη φορητότητα του αριθμού μου;

Δεν ορίζεται από την ΕΕΤΤ κάποιο “τέλος φορητότητας αριθμών” που επιβάλλεται στους συνδρομητές για τη φορητότητα των αριθμών τους. Μόνο ο νέος πάροχος δύναται να επιβάλει “τέλος φορητότητας αριθμών” προς το δίκτυό του, με βάση την εμπορική πολιτική του (ο υφιστάμενος πάροχος δεν έχει δικαίωμα να επιβάλει τέλος για τη φορητότητα των αριθμών). Ωστόσο, η σημερινή πρακτική των εταιρειών είναι η φορητότητα να γίνεται δωρεάν.

Σημειώνεται ότι οι πάροχοι έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν “τέλος ενεργοποίησης/σύνδεσης” για την ενεργοποίηση των νέων συνδέσεων στα δίκτυά τους. Σε κάθε περίπτωση οι συνδρομητές μπορούν να ενημερώνονται από τον νέο πάροχο πριν την υποβολή της αίτησης φορητότητας για το ύψος του τέλους φορητότητας (εάν υπάρχει) και το ύψος του τέλους ενεργοποίησης/σύνδεσης που θα χρεωθούν.

11. Έχω καρτοκινητό. Ισχύει για μένα η φορητότητα ;

Ναι. Και οι χρήστες καρτών προπληρωμένου χρόνου κινητής τηλεφωνίας (χρήστες καρτοκινητής) μπορούν να μεταφέρουν τον αριθμό τους σε άλλον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

12. Είμαι χρήστης καρτοκινητής τηλεφωνίας. Πώς μπορώ να αιτηθώ τη φορητότητα του αριθμού μου;

Και στην περίπτωση της καρτοκινητής σύνδεσης ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τις περιπτώσεις συμβολαίου. Ο χρήστης καρτοκινητής τηλεφωνίας που επιθυμεί να μεταφέρει τον αριθμό του πρέπει να απευθυνθεί στο νέο πάροχο (πάροχο-δέκτη) και να υποβάλει τη σχετική αίτηση φορητότητας του αριθμού του από τον υφιστάμενο πάροχό του.

13. Έχω σύμβαση ορισμένου χρόνου. Μπορώ να υποβάλω αίτηση φορητότητας του αριθμού πριν τη λήξη της σύμβασης;

Το δικαίωμα φορητότητας ισχύει ακόμα και αν υπάρχει με τον υφιστάμενο πάροχο σύμβαση ορισμένου χρόνου (π.χ. λόγω επιδότησης συσκευής). Επομένως, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση φορητότητας οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τη σύμβαση ορισμένου χρόνου που έχετε υπογράψει (π.χ. εξόφληση λογαριασμών, αποπληρωμή επιδότησης συσκευής).

14. Πριν εννιά μήνες διέκοψα τη σύνδεση μου με εταιρία κινητής τηλεφωνίας. Μπορώ να αιτηθώ τη φορητότητα του αριθμού εκείνης της σύνδεσης;

Όχι. Η φορητότητα προϋποθέτει την ύπαρξη της σύνδεσης. Αν δηλαδή ο συνδρομητής διακόψει τη σύνδεσή του με τον πάροχό του, τότε δεν μπορεί να μεταφέρει τον αριθμό της σύνδεσης αυτής σε άλλον πάροχο.

Σημειώνεται πάντως ότι ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα να αιτηθεί στον τελευταίο πάροχό του νέα σύνδεση με χρήση του εν λόγω αριθμού εντός έξι μηνών από την αποσύνδεση.15. Θέλω να μεταφέρω τον αριθμό του σταθερού μου τηλεφώνου σε κινητό. Μπορώ να το κάνω;
Όχι. Η φορητότητα αριθμών δεν περιλαμβάνει τη μεταφορά σταθερού αριθμού σε κινητό, ούτε το αντίστροφο.

16. Μετακομίζω από το Μαρούσι στο Καλαμάκι. Μπορώ να διατηρήσω τον αριθμό μου χωρίς να αλλάξω πάροχο ;
Η μεταφορά του αριθμού από μία περιοχή σε μία άλλη εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής (π.χ. από Μαρούσι σε Καλαμάκι) διατηρώντας τον ίδιο πάροχο, δεν αποτελεί μέρος της υπηρεσίας φορητότητας αλλά εναπόκειται στην εμπορική πολιτική του παρόχου.

17. Πώς μπορώ να γνωρίζω το δίκτυο στο οποίο ανήκει ένας αριθμός και σε τι μου χρησιμεύει αυτό;

Με τη φορητότητα, τα πρώτα ψηφία του τηλεφωνικού αριθμού δεν δηλώνουν πλέον την εταιρεία (πάροχο) που ανήκει ο καλούμενος. Ως αποτέλεσμα, ο συνδρομητής δεν δύναται να γνωρίζει αν καλεί αριθμό που ανήκει στο ίδιο (on-net) ή σε άλλο (off-net) δίκτυο, ώστε να εκτιμήσει την αντίστοιχη χρέωση. Για το λόγο αυτό ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων φορητότητας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ, δημιούργησε μια web εφαρμογή, με την οποία μπορεί οποιοσδήποτε να πληροφορηθεί τον πάροχο που εξυπηρετεί τη σύνδεση ενός αριθμού. Εκτός από τη διαφάνεια της χρέωσης, η γνώση του παρόχου στον οποίο ανήκει ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως π.χ. στην περίπτωση υποβολής ενός παραπόνου για αριθμό υψηλής χρέωσης στην εταιρεία που διαθέτει τον αριθμό, στην περίπτωση που ο συνδρομητής θέλει να διαπιστώσει εάν ο αριθμός του μεταφέρθηκε σε άλλο πάροχο κα.. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή από εδώ.

18. Μπορώ να γνωρίζω τη χρέωση σε ένα καλούμενο αριθμό ή και το δίκτυο στο οποίο ανήκει ο καλούμενος αριθμός, επικοινωνώντας με τον πάροχό μου;

Η χρέωση κλήσης καθορίζεται από το δίκτυο του καλούντος και μπορεί να εξαρτάται από το δίκτυο του καλούμενου. Οι συνδρομητές μπορούν να πληροφορηθούν τη χρέωση προς συγκεκριμένο αριθμό ατελώς, χρησιμοποιώντας τις σχετικές υπηρεσίες που τους διαθέτει ο πάροχός τους (π.χ. κλήση στο Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών του παρόχου, πρόσβαση σε website κ.λπ.). Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις σχετικές υπηρεσίες που έχει αναπτύξει ο πάροχός σας από εδώ.

19. Μπορεί ο πάροχος-δότης να αρνηθεί τη φορητότητα του αριθμού μου και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Είναι πολύ σημαντικό τα στοιχεία του συνδρομητή στην αίτηση φορητότητας να είναι σωστά και πλήρη έτσι ώστε κατά τον έλεγχο των στοιχείων που κάνει ο πάροχος-δότης να υπάρχει συμφωνία με τα ήδη καταχωρημένα στοιχεία του συνδρομητή. Ο πάροχος-δότης δύναται να απορρίψει την αίτηση φορητότητας ενός αριθμού μόνο:

– Εάν ο Α.Φ.Μ. ή ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ή Διαβατηρίου της αίτησης είναι διαφορετικός σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει ο πάροχος-δότης στην κατοχή του.
– Εάν ο αριθμός (ή οι αριθμοί) για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση είναι μη ενεργός
– Εάν ο αριθμός (ή οι αριθμοί) για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση ανήκει σε άλλον συνδρομητή.

20. Θέλω να ακυρώσω την αίτηση φορητότητας του αριθμού μου. Ποια είναι η διαδικασία και οι σχετικές προθεσμίες;

Η υποβολή του αιτήματος για την ακύρωση της αίτησης φορητότητας γίνεται στον πάροχο-δέκτη με έναν από τους ακόλουθους τρόπους (εφόσον ο αντίστοιχος τρόπος υποστηρίζεται από τον πάροχο-δέκτη):

α. είτε εγγράφως στο κατάστημα του παρόχου-δέκτη (με την προσκόμιση ταυτότητας και την επισύναψη στην αίτηση φωτοτυπίας ταυτότητας).
β. είτε με αποστολή fax στον πάροχο-δέκτη σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (με την επισύναψη και αποστολή φωτοτυπίας ταυτότητας) .
γ. είτε με τηλεφωνική κλήση προς συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό του παρόχου-δέκτη, κατά την οποία θα παρέχονται οδηγίες για την ακύρωση από αυτοματοποιημένο σύστημα. Η κλήση πρέπει να γίνει από τον αριθμό για τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση φορητότητας.
δ. Με ηλεκτρονικά μέσα, όπως μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Η προθεσμία υποβολής του αιτήματος ακύρωσης της αίτησης φορητότητας είναι:

– για τη σταθερή τηλεφωνία μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία ενεργοποίησης στον νέο πάροχο.
– για την κινητή τηλεφωνία μέχρι την παραλαβή της κάρτας SIM.

Τα εκπρόθεσμα αιτήματα απορρίπτονται και η υλοποίηση της αίτησης φορητότητας προχωρά κανονικά.

21. Τι είναι η Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη φορητότητα ;

Για να επιτευχθεί η φορητότητα ενός αριθμού, ο πάροχος από τον οποίο μεταφέρεται ο αριθμός (πάροχος-δότης) και ο πάροχος προς τον οποίο μεταφέρεται ο αριθμός (πάροχος-δέκτης) ανταλλάσσουν πληροφορίες που αφορούν την αίτηση φορητότητας του συνδρομητή. Επίσης, επειδή με την ολοκλήρωση της μεταφοράς ο αριθμός δεν περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το νέο πάροχο, απαιτείται η παροχή πληροφοριών προς όλους τους παρόχους για τη σωστή δρομολόγηση των κλήσεων προς τον αριθμό. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες ανταλλάσσονται μεταξύ των παρόχων μέσω της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) που λειτουργεί υπό την εποπτεία της ΕΕΤΤ.

22. Ποιος ο ρόλος της ΕΕΤΤ στη φορητότητα;

Η ΕΕΤΤ είναι μεταξύ άλλων αρμόδια για τη ρύθμιση και εποπτεία της υλοποίησης της φορητότητας των αριθμών. Στα πλαίσια αυτά η ΕΕΤΤ εξέδωσε σειρά κανονιστικών πράξεων διαμορφώνοντας το πλαίσιο εισαγωγής, λειτουργίας και υλοποίησης της φορητότητας αριθμών στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά (τα σχετικά ΦΕΚ είναι διαθέσιμα στην ενότητα ηλεκτρονικές επιπικοινωνίες -> τηλεπικοινωνίες->αριθμοδότηση->φορητότητα αριθμών).

Στο πλαίσιο υλοποίησης της φορητότητας, η ΕΕΤΤ διενήργησε ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την υλοποίηση και λειτουργία της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ). Η ΕΒΔΑΦ περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη δρομολόγηση των κλήσεων και διευκολύνει τους παρόχους στη διεκπεραίωση των αιτήσεων φορητότητας. Μέσω των αντίστοιχων λειτουργιών της ΕΒΔΑΦ, η ΕΕΤΤ εποπτεύει τόσο την παροχή της υπηρεσίας φορητότητας αριθμών όσο και τους εμπλεκόμενους φορείς (παρόχους και διαχειριστή της ΕΒΔΑΦ).

23. Πού μπορώ να απευθυνθώ για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήματα ή καταγγελίες;

Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήματα ή καταγγελίες σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας φορητότητας μπορείτε να απευθυνθείτε στο διαδικτυακό τόπο www.foritotita.gr