Αλλαγή τρόπου πληρωμής τέλους κτηματογράφησης

ktimatologioΑπό τις 3 Μαρτίου 2014 η πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του προ-εκτυπωμένου Εντύπου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ», το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Κτηματογράφησης κατά την υποβολή της δήλωσης και στο οποίο εμφανίζεται ο μοναδικός 20ψηφιος κωδικός και το ακριβές ποσό πληρωμής.

Το «Έντυπο Πληρωμής παγίου τέλους Κτηματογράφησης» (14ψηφιος κωδικός πληρωμής με ΑΦΜ + κωδικό ΟΤΑ) και η ταχυδρομική αποστολή δηλώσεων καταργούνται.

Μεταβατικό στάδιο: Πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν πριν τις 3/3/2014 με χρήση του υπό κατάργηση εντύπου (14ψηφιος κωδικός), θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υποβολή δήλωσης μέχρι και 31/3/2014. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εκ νέου.  

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της δήλωσης πατήστε εδώ​