Ανακοίνωση για τους στρατεύσιμους στο Πολεμικό Ναυτικό 2023 Α ΕΣΣΟ

Οι καλούμενοι για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με την 2023 Α΄ΕΣΣΟ (Φεβρουάριος 2023), σε περίπτωση που για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας (πχ απεργία πλοίων, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κλπ), αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζόμενη στο Σημείωμα Κατάταξής τους ημερομηνία, οφείλουν να παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας, μπορούν να καταταγούν εντός πέντε (5) ημερών από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής τους χωρίς συνέπειες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες