Ανακοινώθηκε η επιδότηση φυσικού αερίου για Νοέμβριο 2022

Ανακοινώθηκε η επιδότηση φυσικού αερίου για Νοέμβριο 2022 σε Οικιακά Τιμολόγια – Νοικοκυριά

 

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας σε συνεργασία με τους υπόλοιπους παρόχους θα δώσει μια οριζόντια επιδότηση που θα ανέλθει σε 25 ευρώ € ανά θερμική MWh για όλους τους οικιακούς καταναλωτές.

 

Το μέτρο αφορά σε 700.000 οικιακούς καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας ή παρόχου.