Οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας η ανάληψη των 420 ευρώ

Με απόφαση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών δίνεται πλέον η δυνατότητα στους καταθέτες να κάνουν ανάληψη μέχρι του ποσού των 420 ευρώ ανά επταήμερο, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας.

Για την επόμενη ανάληψη ο καταθέτης θα πρέπει να περιμένει το επόμενο επταήμερο

Σχετικά:

Τράπεζες. Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων