Απαγόρευση κυνηγιού ορισμένου χρόνου στο Πάνειο όρος

Αριθ. 7339 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4263/30.12.201
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου στο Πάνειο όρος

Απαγόρευση της θήρας όλων των θηραμάτων για πέντε (5) έτη μέχρι και στις 31-12-2021 σε ολόκληρη την έκταση που καθορίστηκε με την με την υπό στοιχείο (7) ΔΑΔ, ως χώρος εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων Πανείου όρους και στην περιμετρική ζώνη αυτής, υπό τα στοιχεία (1, 2, …, 28, 29. 1) εμβαδού «14.413 στρ.» (δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δεκατριών στρεμμάτων), μετά από νέα ακριβέστερη μέτρηση, σύμφωνα με το από 7-11-2016 απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1:50.000 που θεωρήθηκε από το Δασάρχη Λαυρίου και προσαρτάται στην παρούσα και με την εξής οριοθέτηση