Αργία για τις δικαστικές υπηρεσίες και τα δικαστήρια η 3 Οκτωβρίου 2019

Αργία για τις δικαστικές υπηρεσίες και τα δικαστήρια η 3 Οκτωβρίου 2019

Στις 3 Οκτωβρίου 2019 εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, πολιούχου αγίου της πόλης των Αθηνών και προστάτη των Δικαστικών και του Δικαστικού Σώματος

Η ημέρα έχει καθιερωθεί ως υποχρεωτική αργία για τις δικαστικές υπηρεσίες και τα δικαστήρια ολόκληρης της Χώρας (άρθρο 25 του νόμου 1941/1991).

Όσες προθεσμίες λήγουν την 3 Οκτωβρίου 2019, η λήξη μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα