Δεν συνεχίζεται η απεργία στα πλοία

Δεν συνεχίζεται η απεργία στα πλοία

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δέχτηκε τη πρόταση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις 2%

Στην συνεδρίαση (04-09-2018) της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) αποφασίστηκε η λήξη της απεργίας  μετά την συμφωνία για αυξήσεις 2% στις αποδοχές τους.

Η εκτελεστική γραμματεία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας δέχτηκε τη πρόταση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας