Διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 – ΦΕΚ B 1617 – 31.07.2015
Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων