Δικαστικοί αντιπρόσωποι βουλευτικές εκλογές 2019. Παράδοση εκλογικού υλικού και εκτύπωση πρακτικών για συρραφή

Δικαστικοί αντιπρόσωποι βουλευτικές εκλογές 2019. Παράδοση εκλογικού υλικού και εκτύπωση πρακτικών για συρραφή

Οδηγίες από το Πρωτοδικείο Αθηνών για την παράδοση από τους δικαστικούς αντιπροσώπους του εκλογικού υλικού των εκλογών της 7 Ιουλίου 2019
Εγκύκλιος με οδηγίες για την παράδοση από τους δικαστικούς αντιπροσώπους του εκλογικού υλικού των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Επιπλέον το Πρωτοδικείο, προς διευκόλυνση των δικαστικών αντιπροσώπων, έχει ανεβάσει στον διαδικτυακό του τόπο, σε εκτυπώσιμη μορφή, τους συνδυασμούς των κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών στις διαστάσεις των Βιβλίων (Πρακτικά 1 και 2), ώστε να συρραφτούν, να σφραγιστούν και να υπογραφούν από την εφορευτική επιτροπή για να αποτελέσουν τα επίσημα Πρακτικά, που θα παραδοθούν στο Πρωτοδικείο, την Περιφέρεια και τον δήμο.

Οι οδηγίες του Πρωτοδικείου Αθήνας