Ε9. Μέχρι 14 Οκτωβρίου 2013 η ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή του Πίνακα 2 Στοιχεία αγροτεμαχίων

ΠΟΛ. 1212/13-9-2013: Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013. – ΦΕΚ B 2334 – 17.09.2013

2. Η προθεσμία ελέγχου, ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής του Πίνακα 2: Στοιχεία αγροτεμαχίων της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και τη 14η Οκτωβρίου 2013.