Εγκύκλιος για τις Δημοτικές Εκλογές 2014

Δημοτικές εκλογές 2014Υπουργείο Εσωτερικών

Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 14

για τη διενέργεια των εκλογών της 18 της Μαΐου 2014

για την ανάδειξη ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

 

Η Εγκύκλιος 14 (pdf)