Εκλογές 2015. Εκλογικοί κατάλογοι. Ετεροδημότες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Αθήνα 28 Αυγούστου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 30084

ΘΕΜΑ: «Εκλογικοί κατάλογοι βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015»

Α. Οι προσεχείς γενικές βουλευτικές εκλογές θα διενεργηθούν με βάση τους βασικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της Γ ́ αναθεώρησης (Μαΐου – Ιουνίου 2015), η οποία περιλαμβάνει τις μεταβολές (μεταδημοτεύσεις κλπ) που συντελέστηκαν έως την 30.06.2015.

Β. Η ίδια προθεσμία 30.06.2015 ισχύει και για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους. Οι εκλογείς αυτοί θα ψηφίσουν ως ετεροδημότες στον τόπο διαμονής τους.

Γ. Η ανωτέρω προθεσμία 30.06.2015 ισχύει και για τη διαγραφή από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών. Όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διαγραφής έως την ημερομηνία αυτή δεν θα ψηφίσουν στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου 2015 ως ετεροδημότες.

Αντίθετα, όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διαγραφής μετά την 30.06.2015 θα ψηφίσουν στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου 2015 ως ετεροδημότες.

∆. Οι νέοι εκλογείς (18 ετών) μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου 2015.