ΕΝΦΙΑ 2018. Ανάρτηση εκκαθαριστικών, αριθμός δόσεων και πληρωμή

ΕΝΦΙΑ 2018. Ανάρτηση εκκαθαριστικών, αριθμός δόσεων και πληρωμή

Αναρτήθηκαν σήμερα 29-08-2018 τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για το έτος 2018Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έχουν αναρτηθεί στους λογαριασμούς των φορολογούμενων του TaxisNet (στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση) από σήμερα 29 Αυγούστου 2018, τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). 

Πληρωμή σε πέντε μηνιαίες δόσεις

Σε πέντε μηνιαίες δόσεις θα καταβληθεί ο ΕΝΦΙΑ του 2018

Συγκεκριμένα, η πρώτη δόση του φόρου ακίνητης περιουσίας πρέπει να πληρωθεί έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2018 και η τελευταία έως τις 31 Ιανουαρίου 2019.

Καταβολή δόσεων ΕΝΦΙΑ

1η Δόση 2η Δόση 3η Δόση 4η Δόση 5η Δόση
28/09/2018 31/10/2018 30/11/2018 31/12/2018  31/01/2019

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων (Ε9) σχεδιάζεται να ανοίξει αμέσως μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστικών

 

Αριθ. ΠΟΛ.: 1123 – ΦΕΚ B 2629 – 24.08.2016
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) – πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.- πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Στις περιπτώσεις, στις οποίες κατά τη μηχανογραφική εκκαθάριση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1184/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, επί της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης προσδιορισμού φόρου αναγράφεται ότι ο τρόπος υπολογισμού του φόρου έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
4. Στις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και να θεωρούνται μη δηλωθέντα, επί της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου υπάρχει ειδική επισήμανση.

Σχετικά:

ΕΝΦΙΑ. Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής

Πιστοποίηση αναπηρίας για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ