Επιλογή δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της ΕΕ

ΝΟΜΟΣ 4297/2014ΦΕΚ A 215 – 02.10.2014

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.