ΕΤΕΑ. Βεβαιώσεις Οικονομικού Έτους 2014 Για Φορολογική Χρήση

etea21. Για τους συνταξιούχους ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ, ΤΟΜΕΩΝ, ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ, τα ποσά των συντάξεων και των φόρων είναι προσυμπληρωμένα στη φόρμα της φορολογικής τους δήλωσης από το ΤΑΧΙS/ΓΓΠΣ.

2. Οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων, Τομέων, Κλάδων ΤΕΑΔΥ – ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΠΟΚΑ – ΤΕΑΥΕΚ – ΤΕΑΠΟΖΟ – ΤΕΑΠ-ΟΤΕ – ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ – ΤΕΑΠΕΡΤΤ – ΤΕΑΠΕΤΕ – ΤΕΑΧ – ΤΕΑΥΝΤΠ – ΤΕΑΕΙΓΕ – ΤΕΑΠ-ΔΕΗ – ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ – (ΤΕΑΥΦΕ,ΤΕΑΥΕΤ,ΤΕΑΠΕΠ, και ΤΕΑΑΠΑΕ για την περίοδο 1/1-28/2/2013) θα μπορούν να εκτυπώνουν για προσωπική χρήση τις βεβαιώσεις οικ. Έτους 2014 από τις ιστοσελίδες: www.etea.gov.gr & www.idika.gr (στην επιλογή ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΤΕΑ)(https://www.idika.org.gr/FORB_TEADY/). Η ανάρτηση των βεβαιώσεων, ανά πρώην Ταμείο-Τομέα-Κλάδο και Λογαριασμό, θα γίνεται σταδιακά.

3. Οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων, Τομέων, Λογαριασμών: ΕΛΕΜ – ΤΑΠΤΠ –ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ, θα μπορούν να παραλαμβάνουν, για προσωπική χρήση, τις βεβαιώσεις οικονομικού έτους 2014 από τις Τράπεζες, με τη διαδικασία που ίσχυε και κατά τα παρελθόντα έτη.

4. Για τους τέως Τομείς του ΤΕΑΙΤ, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ και μετατράπηκαν σε ΝΠΙΔ (ΤΕΑΑΠΑΕ, ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΠΕΠ, ΤΕΑΥΕΤ), οι βεβαιώσεις για την περίοδο 1/3-31/12/2013 θα χορηγούνται από τα ΝΠΙΔ.

5. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΕΑ.

6. Τονίζεται ότι κατόπιν οδηγίας της ΓΓΠΣ τα αναδρομικά προηγουμένων ετών, που καταβλήθηκαν εντός του 2013, δεν διαχωρίζονται ανά έτος αναφοράς στο προσυμπληρωμένο έντυπο Ε1 της δήλωσης εισοδήματος οικονομικού έτους 2014.
Αντίθετα, στις βεβαιώσεις που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΤΕΑ, τα αναδρομικά εμφανίζονται κατ’ έτος αναφοράς.

Επίσημη Ανακοίνωση

Οδηγίες για την εκτύπωση Βεβαιώσεων Αποδοχών
 για τους συνταξιούχους του ΕΤΕΑ