Οδηγίες για την εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων των ΑμεΑ

Οδηγίες για την εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων των ΑμεΑ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)