ΥΔΜΗΔ. Συλλογή Νομολογία – Μελέτες 1994 – 2009

Με την συμπλήρωση 20 ετών λειτουργίας της, η Διεύθυνση Κωδικοποίησης Νομικών Πληροφοριών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εκδίδει την παρούσα ΣυλλογήΝομολογία – Μελέτες. Θέματα αρμοδιότητας της Τ .Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης [ήδη Κεντρικής Υπηρεσία ς του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης] 1994 – 2009” σε συνέχεια των 4 ετήσιων Συλλογών με αντίστοιχο τίτλο και περιεχόμενο των ετών 1990 έως 1993.

Βάσει των δημοσιευμάτων 50 νομικών περιοδικών με αυτή τη νέα συγκεντρωτική νομολογιακή θεώρηση των ετών 1994 – 2009 ολοκληρώνεται, μια εικοσαετία νομολογιακής διερεύνησης (1990 – 2009) χωρίς η αρχική συνεκτική διάταξη της ύλης να μεταβάλλεται, παρά τις αναδιοργανώσεις σε επίπεδο Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών που πραγματοποιήθηκαν μετά το 1990. Συνεπώς , η έμφαση στα θέματα δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου διατηρείται διαχρονικά σε όλες αυτές τις Συλλογές, χωρίς να παραλείπεται μια παράθεση ενδεικτικής νομολογίας για τα λοιπά θέματα που άμεσα ή έμμεσα ενδιαφέρουν την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης [ήδη Κεντρική Υπηρεσία ΥΔΙΜΗΔ] ή Υπηρεσίες οι οποίες κατά την περίοδο 1990 – 2009 είχαν συνδεθεί ή παραμένουν συνδεδεμένες μαζί της, είτε στα πλαίσια του τότε Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, είτε στα πλαίσια του Υπουργείου Εσωτερικών, είτε στα πλαίσια του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , το οποίο κατά την εξεταζόμενη περίοδο 1994 – 2009 δεν υπήρχε και ως εκ τούτου η πρωταρχική αναφορά στην Τ .Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης να καθίσταται απαραίτητη.

Όπως οι προηγούμενες 4 εκδόσεις Συλλογών των ετών 1990 έως 1993 και η παρούσα έκδοση, παράλληλα με την ενημέρωση των ενδιαφερομένων πολιτών, αποβλέπει κυρίως στην ευχερέστερη εκ μέρους του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης προσέγγιση των σκέψεων των Δικαστηρίων, ιδιαιτέρως δε του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τελικό στόχο την πληρέστερη διασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της νομιμότητος.

Συλλογή Νομολογία – Μελέτες 1994 – 2009 (e-book)