ΙΚΑ. Κατασκηνώσεις για τα παιδιά ασφαλισμένων πρώην ΤΥΔΚΥ 2015

ΙΚΑ. Κατασκηνώσεις για τα παιδιά ασφαλισμένων πρώην ΤΥΔΚΥ

Ενημέρωση σχετικά με κατασκηνώσεις για τα παιδιά των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (πρώην ΤΥΔΚΥ)
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αθήνα 03/06/2015
Αριθμ. Πρωτ.: 2691

Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με κατασκηνώσεις έτους 2015 για τα παιδιά των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

Σχετικά με την αποστολή παιδιών των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2015, σας γνωρίζουμε ότι:

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν τα παιδιά που ασφαλίζονται ως προστατευόμενα μέλη στον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (πρώην ΤΥΔΚΥ) ηλικίας 6 έως 14 ετών ήτοι γεννημένα από 1-1-2001 έως 31-12-2009.

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν για την υποβολή των αιτήσεων των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις, κατά το θέρος του έτους 2015 είναι:

  1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  2. Βιβλιάριο άμεσα ασφαλισμένου και παιδιών
  3. Πρόσφατη φωτογραφία των παιδιών.

Τα χρονικά διαστήματα που θα υποβληθούν αιτήσεις είναι:

1. Για την συμμετοχή παιδιών στην Α ́ κατασκηνωτική περίοδο από 09.06.2015 έως και 12.06.2015.

2. Για την Β’ & Γ’ κατασκηνωτική περίοδο το χρονικό διάστημα από 15.06.2015 έως και 26.06.2015.

Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων είναι να έχουν κλείσει θέση οι ενδιαφερόμενοι στις κατασκηνώσεις και να το έχουν δηλώσει τόσο στην αίτηση όσο και να το έχουν συμπληρώσει στην κάρτα κατασκηνωτή.

Οι ασφαλισμένοι του Ν. Αττικής θα καταθέτουν αιτήσεις στο κτίριο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (Ηπείρου 38- Αθήνα) με την προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών.

Για παροχή πληροφοριών οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2108809540, 2108809541, 2108809542, 2108809544 & 2108809527.

Οι ασφαλισμένοι της Περιφέρειας θα καταθέτουν αιτήσεις στα υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις έδρες των Νομών ως ο συνημμένος πίνακας.

Οι υπάλληλοι των υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν αποτελούν κέντρα Διαχειριστικών Επιτροπών, θα συλλέγουν τις αιτήσεις των ασφαλισμένων και θα τις αποστέλλουν στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-κέντρα των Διαχειριστικών Επιτροπών, όπου ανήκει η κάθε κατασκήνωση.

Αλλαγές που αφορούν την κατασκήνωση ή την κατασκηνωτική περίοδο δεν θα γίνονται δεκτές μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και πέραν αυτής της ημερομηνίας (26.06.2015).

Πίνακας υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , όπου έχουν οριστεί υπάλληλοι ως μέλη Διαχειριστικών Επιτροπών:
1. Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Χαλκίδας Τ.Κ. 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ
2. Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λιβαδειάς Τ.Κ. 321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
3. Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αγρινίου Τ.Κ. 30100
4. Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Χανίων Τ.Κ. 731 00
5. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ρεθύμνου Τ.Κ. 74100
6. Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πάτρας Τ.Κ. 262 22
7. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορίνθου Τ.Κ. 20100
8. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Χίου Τ.Κ. 821 00 ΧΙΟΣ
9. Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λαμίας Τ.Κ. 35100
10. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Άμφισσας Τ.Κ. 33100
11. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καρπενησίου Τ.Κ. 36100
12. Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καλαμάτας Τ.Κ. 24100
13. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σπάρτης Τ.Κ. 23100
14. Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηρακλείου Τ.Κ. 71500
15. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αγ. Νικολάου Τ.Κ. 72100
16. Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσ/νίκης Τ.Κ. 546 24
17. Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βόλου Τ.Κ. 383 33
18. Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καρδίτσας Τ.Κ. 43100
19. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τρικάλων Τ.Κ. 421 00
20. Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λάρισας Τ.Κ. 41222
21. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αλεξ/πολης Τ.Κ. 68100
22. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ξάνθης Τ.Κ. 67100
23. Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κομοτηνής Τ.Κ. 69100
24. Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καβάλας Τ.Κ. 65403
25. Τοπίκό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Δράμας Τ.Κ. 66100
26. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σερρών Τ.Κ. 66122
27. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πολυγύρου Τ.Κ. 63100
28. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βέροιας Τ.Κ. 59100
29. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κιλκίς Τ.Κ. 61100
30. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Έδεσσας Τ.Κ. 58200
31. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κατερίνης Τ.Κ. 60100
32. Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κοζάνης Τ.Κ. 50100
33. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γρεβενών Τ.Κ. 51100
34. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καστοριάς ΤΚ. 52100
35. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Φλώρινας Τ.Κ. 53100
36. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηγουμενίτσας ΤΚ 46100
37. Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ιωαννίνων Τ.Κ. 45444
38. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πρέβεζας Τ.Κ. 48100
39. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Άρτας Τ.Κ. 47100
40. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μεσολογγίου Τ.Κ.30200
41. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κέρκυρας Τ.Κ.49100

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ