Κατασχέσεις σε βάρος υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Δημοσίου

Κατασχέσεις σε βάρος υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Δημοσίου

Αριθμ. ΕΑΠ2002217ΕΞ2015 – ΦΕΚ B 2922 – 31.12.2015
Καθορισμός διαδικασίας απόδοσης των παρακρατηθέντων ποσών από κατασχέσεις σε βάρος υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Δημοσίου, στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου