Καθηγητές και δάσκαλοι. Στάση εργασίας την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

Καθηγητές και δάσκαλοι. Στάση εργασίας την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

Στην Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 θα συμμετάσχουν καθηγητές και δάσκαλοι

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες καλούν νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές να συμμετάσχουν στην Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 από τις 11.00 πμ, έως τη λήξη του ωραρίου