Κλειστή η ΔΟΥ Νέας Ιωνίας 18, 19 και 20 Απριλίου 2018

Κλειστή η ΔΟΥ Νέας Ιωνίας 18, 19 και 20 Απριλίου 2018

Η ΔΟΥ Νέας Ιωνίας δεν θα πραγματοποιήσει συναλλαγές με το κοινό την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 18, 19 και 20 Απριλίου 2018, αντίστοιχα, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο

ΑΑΔΕ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μπάκα Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 210-32.22.516
Fax: 210-32.30.829
Url: www.aade.gr

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1050359 ΕΞ 2018

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο».ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 13575/21.3.2018 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και το αριθ. ΔΔΥΥΚΝ Γ 4002998 ΕΞ 2018/26.3.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών – Κυβερνητικού Νέφους της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών.

Για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στα παραπάνω σχετικά έγγραφα , ορίζουμε ότι:

α) Η ΔΟΥ Νέας Ιωνίας δεν θα πραγματοποιήσει συναλλαγές με το κοινό την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 18, 19 και 20 Απριλίου 2018, αντίστοιχα.

β) Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/ ΠΟΛ.1101/19.3.2002 (Β΄524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

ΔΟΥ κλειστές λόγω ανωτέρας βίας. Τι ισχύει με τις προθεσμίες

γ) Για την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, πρέπει να εκδώσετε σχετική ανακοίνωση, την οποία θα αναρτήσετε σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας σας και θα την αποστείλετε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την μη πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. 1026062/13.3.2006 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ