Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

για πιστοποιητικό επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας

 

Το Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών (ΠΔΞΓ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απευθύνεται σε πτυχιούχους για τη λήψη απαραίτητου πιστοποιητικού που οδηγεί στην απόκτηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η έναρξη του Προγράμματος Διδακτικής Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και η υποβολή αιτήσεων, η οποία ολοκληρώνεται στις 18 Σεπτεμβρίου 2021 για τη λήψη απαραίτητου πιστοποιητικού που οδηγεί στην απόκτηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

 

Το Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών (ΠΔΞΓ) απευθύνεται σε πτυχιούχους:

–  Του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένων και των αποφοίτων του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το οποίο συγχωνεύτηκε με το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (βάσει του Π.Δ. 88/2013 ΦΕΚ 129/5-6-2013 τ.Α’).

–  Του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ συμπεριλαμβανομένων και των αποφοίτων του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ το οποίο μετονομάστηκε (βάσει του Π.Δ. 78/2016 ΦΕΚ 143/4-8-2016 τ. Α.)

–  Του Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ

–  Του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ

–  Του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε ειδική online φόρμα

https://goo.gl/forms/kCDKDRIDji3VmlFm1

 

Μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και αφού διασταυρωθούν τα στοιχεία των αιτούντων με τα αρχεία του Τμήματος ΒΣΑΣ, αποστέλλεται σχετική ενημέρωση για την αποστολή του αντιγράφου πτυχίου, την καταβολή των διδάκτρων και την έναρξη λειτουργίας του ΠΔΞΓ

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας https://www.uom.gr/bso/programma-didaktikhs-ksenonglosson, καθώς και στη Γραμματεία του Τμήματος ΒΣΑΣ όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 15:00 στο τηλ. 2310891645 και στο email: [email protected]