ΚΤΕΟ. Έλεγχος του μετρητή χιλιομέτρων οχημάτων για παραποίηση

ΚΤΕΟ. Έλεγχος του μετρητή χιλιομέτρων οχημάτων για παραποίηση

Διόρθωση ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. Έλεγχος για παραποίηση και συνέπειες
Αριθμ. Οικ. 70959/767 – ΦΕΚ Τεύχος B 3593/26.09.2019

Τροποποίηση της οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (ΦΕΚ 1003 Β)

Το άρθρο 12 της οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης (Β΄1003) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της οικ. 70959/767/2019 (Β΄ 3593) όμοια αντικαθίσταται ως εξής