Λαϊκές αγορές Σαλαμίνας και Αχαρνών

Αριθμ. απόφ. 143/2016 – ΦΕΚ B 1389 – 19.05.2016
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Σαλαμίνας του Δήμου Σαλαμίνας, ημέρα Πέμπτη, της Α ́ Πειραιά.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 14η/21−4−2016 θέμα 19ο)
αποφασίζει ομόφωνα:
Τη μόνιμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Σαλαμίνας, του Δήμου Σαλαμίνας (της Α ́ Πειραιά), ημέρα Πέμπτη, επί της Λεωφόρου Καραμανλή, από τη συμβολή της με την οδό Σταδίου και μέχρι το τέλος της διαμορφωμένης Λεωφόρου Καραμανλή (τέλος νησίδας) καθώς και επί της καθέτου ανωνύμου οδού έμπροσθεν του Σταδίου Σαλαμίνας και σε μήκος 174μ.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Αριθμ. 160/2016 – ΦΕΚ B 1389 – 19.05.2016
Χωροθέτηση των λαϊκών αγορών της Ζ ́ Αττικής του Δήμου Αχαρνών.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 14η/21−4−2016 θέμα 18ο)
αποφασίζει ομόφωνα:

Τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών (Ζ ́ Αττικής), καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, ως εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ:
1. Λαϊκή Αγορά Αχαρνές Αγ. Πέτρος (Ζ ́ ΑΤΤΙΚΗΣ):
Οδός: Βάϊου Κρήτης από Δευκαλίωνος έως Μιλήτου.
2. Λαϊκή Αγορά Αχαρνές ΚΟΚ. ΜΥΛΟΣ (Ζ ́ ΑΤΤΙΚΗΣ):
Οδός: Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης από Φιλαδέλφειας έως Παπαναστασίου.
ΤΡΙΤΗ
1. Λαϊκή Αγορά Αχαρνές Μ. Σχοίνα (Ζ ́ ΑΤΤΙΚΗΣ): Οδός: Αμφιπόλεως από Θρακομακεδόνων έως Αχερουσίας.
ΤΕΤΑΡΤΗ
1. Λαϊκή Αγορά Αχαρνές Αγ. Τριάδα (Ζ ́ ΑΤΤΙΚΗΣ):
α) Αγ. Τριάδας από την οδό Πάρνηθος έως την οδό Αριστοτέλους, β) Βίκτωρος Ουγκώ από την οδό Αγ. Τριάδος έως την οδό Δημοσθένους, γ) Δημοσθένους από την οδό Β. Ουγκώ έως την οδό Αγ. Τριάδος και δ) Δημοκρίτου από την οδό Δ. Δέδε και βόρεια.
2. Λαϊκή Αγορά Αχαρνές Ολυμπιακό Χωριό (Ζ ́ ΑΤΤΙΚΗΣ): Οδός: Πατουλίδου από Κων/νου Κεντέρη έως Ιωάννη Μελισσανίδη.
ΠΕΜΠΤΗ
1. Λαϊκή Αγορά Αχαρνές Αγ. Άννα (Ζ ́ ΑΤΤΙΚΗΣ): Οδός: Σάμου από Αγ. Άννας έως Κηπουπόλεως.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1. Λαϊκή Αγορά Αχαρνές Γήπεδο (Ζ ́ ΑΤΤΙΚΗΣ): Οδός: Σ. Πηγαδά από Φιλαδέλφειας έως Παπασωτηρίου.
2. Λαϊκή Αγορά Αχαρνές Αγ. Διονύσιος (Ζ ́ ΑΤΤΙΚΗΣ): Οδός: Αγ. Διονυσίου από Εθνικής Αντιστάσεως έως Αναπαύσεως.
ΣΑΒΒΑΤΟ
1. Λαϊκή Αγορά Αχαρνές Μπόσδα (Ζ ́ ΑΤΤΙΚΗΣ):
α) Αθανασίου Μπόσδα από την οδό Θεμιστοκλή Βαρελά έως την οδό Ευρυάλης και
β) Θεμιστοκλή Βαρελά από την οδό Αθ. Μπόσδα έως την οδό Ι. Παπανίκα.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ