Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στην Εύβοια

evoiaΑριθμ. 6423 (2)  – ΦΕΚ B 3094 – 05.12.2013

Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄241/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
3. Το Π.Δ. 899/1976 (ΦΕΚ τ.Α΄329/10.12.1976) «Περί ανακηρύξεως περιοχών της χώρας ως τουριστικών τόπων».
4. Το Π.Δ. 667/1977 (ΦΕΚ τ.Α΄223/17.08.1977) «Περί καθορισμού τόπων θερινών διακοπών».
5. Το άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ τ.Α΄101/1990) «Ώρες λειτουργίας των καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού τους, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
6. Το άρθρο 46 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ τ.Α΄112/1994) «Ρυθμίσεις λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τις Κυριακές και αργίες και άλλα θέματα».
7. Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄202/2005) «Κανόνες εξυγίανσης εμπορίου, ωράριο κ.λπ.».
8. Το Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄173/2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 16 με τίτλο «Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές».
9. Την απόφαση αριθμ. 2891/ΦΕΚ 630 τ.Β΄/20−3−2013 του προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με την οποία δημοσιεύεται η απογραφή του πραγματικού πληθυσμού (de facto πληθυσμός).
10. Τον διάλογο που έχει προηγηθεί με τους ενδιαφερόμενους φορείς και την τελική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013, στην οποία πήραν μέρος, η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Εύβοιας, η Ομοσπονδία ΕΒΕ, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Εύβοιας και οι Εμπορικοί Σύλλογοι.
11. Τον συνοπτικό πίνακα με τις προτάσεις όλων των Εμπορικών Συλλόγων, τον οποίο κατέθεσε η Ομοσπονδία και προέκυψε μετά από ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι Σύλλογοι.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη, ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε βάρος χου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Ρυθμίζουμε την λειτουργία των Εμπορικών Καταστημάτων τις Κυριακές, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, πέραν της ρύθμισης που καθορίστηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 16, του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ τ.Α 173/ 2013), ως εξής:

1. Επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία όλες τις Κυριακές του έτους, όλων των Εμπορικών Καταστημάτων, που λειτουργούν σε οικισμούς μέχρι 1.000 κατοίκους, όπως προέκυψε από την απογραφή του έτους 2011, για τον πραγματικό πληθυσμό (De facto πληθυσμός). Οι εν λόγω οικισμοί δεν αναφέρονται ονομαστικά στην παρούσα απόφαση.

2. Για τους οικισμούς, τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό άνω των 1.000 κατοίκων, που προέκυψε με την ίδια ως άνω απογραφή, καθορίζεται η λειτουργία των Εμπορικών Καταστημάτων κατά Δήμο, ως εξής:

α. ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ − ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
i. Δ.Κ. ΨΑΧΝΩΝ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές τους έτους
ii. Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές τους έτους
iii. Τ.Κ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές τους έτους
iν. Τ.Κ. ΤΡΙΑΔΑΣ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές τους έτους

β. ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
i. Δ.Κ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Παραμένουν ανοικτά όλες τις Κυριακές του έτους
ii. Δ.Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ: Παραμένουν ανοικτά και κατά τη θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου
iii. Δ.Κ. ΓΥΜΝΟΥ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές τους έτους
iv. Οικισμός ΜΑΓΟΥΛΑ: Παραμένουν ανοικτά και κατά
τη θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου
ν. Οικισμός ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ: Παραμένουν ανοικτά και κατά τη θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου

γ. ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ − ΑΙΔΗΨΟΥ
i. Δ.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές του έτους
ii. Δ.Κ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ: Παραμένουν ανοικτά και κατά τη θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου έως 15 Οκτωβρίου
iii. Τ.Κ. ΑΙΔΗΨΟΥ: Παραμένουν ανοικτά και κατά τη θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου
iv. Τ.Κ. ΛΙΧΑΔΑΣ: Παραμένουν ανοικτά και κατά τη θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου
ν. Τ.Κ. ΩΡΕΩΝ: Παραμένουν ανοικτά και κατά τη θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου

δ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
i. Δ.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές του έτους, με εξαίρεση την Κυριακή πριν την 15η Αυγούστου, που παραμένουν ανοικτά
ii. Τ.Κ. ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ: Παραμένουν ανοικτά όλες τις Κυριακές του έτους
iii. Τ.Κ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ: Παραμένουν ανοικτά και κατά τη θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου

ε. ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ − ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
i. Δ.Κ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές του έτους
ii. Δ.Κ. ΚΥΜΗΣ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές του έτους
iii. Τ.Κ. ΑΥΛΩΝΟΣ: Παραμένουν ανοικτά όλες τις Κυριακές του έτους
iv. Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές τους έτους
ν. Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές τους έτους
vi. Τ.Κ. ΟΞΥΛΙΘΟΥ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές του έτους

στ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ − ΛΙΜΝΗΣ − ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
i. Δ.Κ. ΛΙΜΝΗΣ: Παραμένουν ανοικτά και κατά τη θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου
ii. Τ.Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές του έτους
iii. T.K. ΡΟΒΙΩΝ: Παραμένουν ανοικτά και κατά τη θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου

ζ. ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ:
i. Δ.Κ. ΣΚΥΡΟΥ. Παραμένουν ανοικτά όλες τις Κυριακές του έτους

η. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
i. Δ.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές του έτους
ii. Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: Παραμένουν ανοικτά όλες τις Κυριακές του έτους
iii. Δ.Κ. ΒΑΘΕΩΣ ΑΥΛΙΔΑΣ: Παραμένουν ανοικτά όλες τις Κυριακές του έτους
iv. Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ: Παραμένουν ανοικτά και κατά τη θερινή περίοδο από 15 Μαΐου έως 15 Σεπτεμβρίου, εξαιρείται ο οικισμός «ΛΕΥΚΑΝΤΙ» που παραμένουν ανοιχτά όλες τις Κυριακές του έτους
ν. Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ: Παραμένουν ανοικτά όλες τις Κυριακές του έτους
vi. Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Παραμένουν ανοικτά όλες τις Κυριακές του έτους
vii. Δ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ: Παραμένουν ανοικτά όλες τις Κυριακές του έτους
viii. T.K. ΑΦΡΑΤΙΟΥ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές τους έτους
ix. T.K. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές του έτους
x. Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές τους έτους
xi. T.K. ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές του έτους
xii. Τ.Κ. ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ: Παραμένουν ανοικτά όλες τις Κυριακές του έτους
xiii. T.K. ΦΥΛΛΩΝ: Παραμένουν κλειστά όλες τις υπόλοιπες Κυριακές τους έτους

3. Η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων επιτρέπεται από τις εξής προϋποθέσεις:
α. Τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια, όπως αυτή αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα.
β. Να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων.
γ. Να μη λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» («shops−inshop») και να μη βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα («outlet»), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 4 Νοεμβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ