Λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών ΕΟΠΥΥ στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ

ΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΞ7Μ-6ΗΩ
Αθήνα 16.5.2014
Αριθ.Πρωτ. : οικ. 18210

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών του ΕΟΠΥΥ που συγκροτήθηκαν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ

Σχετ. : Η ΔΥ1δ/Γ.Π. 41128/13-5-2014 Υπουργική Απόφαση

Με την ΔΥ1δ/Γ.Π. 41128/13-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΣΘ-ΘΜ7) Υπουργική Απόφαση συγκροτήθηκαν πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές (ΑΥΕ και ΒΥΕ) στον ΕΟΠΥΥ, οι οποίες λειτουργούν στις κατά τόπους Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ.

Μετά τη συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών και για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών και των ασφαλισμένων, κρίνεται απαραίτητο να δοθούν οι παρακάτω οδηγίες:

Τα Τμήματα Παροχών των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν αιτήματα ασφαλισμένων τους με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (πχ. γνωμάτευση θεράποντα γιατρού για χορήγηση αναρρωτικής άδειας κλπ), τα οποία θα διαβιβάζουν στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΕΟΠΥΥ που λειτουργούν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα 1.

Τα αιτήματα για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης προωθούνται από τα Τμήματα Εσόδων των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα προς κρίση στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές (ΑΥΕ) του ΕΟΠΥΥ, επίσης σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα 1.

Υπενθυμίζεται ότι οι γνωματεύσεις των υγειονομικών οργάνων (θεράπων γιατρός, ΑΥΕ ή ΒΥΕ) πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν το χρονικό διάστημα ανικανότητας, την πάθηση κλπ, οι δε πρωτότυπες γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών θα διαβιβάζονται με ευθύνη των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ στα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή θα δίνονται στους ασφαλισμένους με έγγραφο αποδεικτικό παραλαβής για διεκπεραίωση.

Τα Τμήματα Παροχών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν τα αιτήματα των ασφαλισμένων των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΓΑ κλπ) που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ (εκτός ΤΑΥΤΕΚΩ και ΟΠΑΔ) με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (πχ. γνωμάτευση θεράποντα γιατρού για χορήγηση αναρρωτικής άδειας, αυτασφάλιση κλπ), τα οποία θα διαβιβάζουν στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΕΟΠΥΥ που λειτουργούν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα 2.

Αντίστοιχα οι γνωματεύσεις των υγειονομικών οργάνων (θεράπων γιατρός, ΑΥΕ ή ΒΥΕ) πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν το χρονικό διάστημα ανικανότητας, την πάθηση κλπ, οι δε πρωτότυπες γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών θα διαβιβάζονται με ευθύνη των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ ή θα δίνονται στους ασφαλισμένους με έγγραφο αποδεικτικό παραλαβής για διεκπεραίωση.

Αιτήματα ΝΠΔΔ για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών κλπ σε μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν την υγειονομική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή υπαλλήλων ΙΔΑΧ, θα διαβιβάζονται απευθείας στις υγειονομικές επιτροπές του ΕΟΠΥΥ που λειτουργούν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα 1 που αφορά στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, προκειμένου να εξεταστούν.

Οι αποφάσεις των επιτροπών που αφορούν στα εν λόγω αιτήματα θα διαβιβάζονται στα ΝΠΔΔ με ευθύνη των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ από όπου εξετάστηκαν ή θα δίνονται στους ασφαλισμένους με έγγραφο αποδεικτικό παραλαβής.

Σημειώνεται ότι όλα τα αιτήματα ασφαλισμένων που έχουν παραληφθεί μέχρι την Παρασκευή 16/5/2014 από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα 1.

Όσα αιτήματα ασφαλισμένων έχουν παραληφθεί από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ και είναι σε εκκρεμότητα, με ευθύνη των γραμματέων των επιτροπών θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες 1 και 2. Οι γραμματείς των υγειονομικών επιτροπών θα επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αντίστοιχα οι γιατροί των επιτροπών θα επιστρέψουν άμεσα στην υπηρεσία τους.

Έναρξη λειτουργίας των υγειονομικών επιτροπών ορίζεται η Δευτέρα 19-5- 2014.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κοντός

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ Α.Υ.Ε.

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

2

Μ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ

ΑΘΗΝΑΣ, ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ,

ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

3

Μ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ

4

Μ.Υ. ΒΥΡΩΝΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

5

Μ.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

6

Μ.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΑΦΝΗΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Ν.ΚΟΣΜΟΥ

7

Μ.Υ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ, Ν.ΙΩΝΙΑΣ, Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

8

Μ.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΛΑΥΡΙΟΥ, ΡΑΦΗΝΑΣ, ΣΠΑΤΩΝ

2Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1Η ΑΥΕ

ΠΕΙΡΑΙΑ

2

Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 2Η ΑΥΕ

ΠΕΙΡΑΙΑ

3

Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 3Η ΑΥΕ

ΠΕΙΡΑΙΑ

4

Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 4Η ΑΥΕ

ΠΕΙΡΑΙΑ

5

Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 5Η ΑΥΕ

ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΟΡΟΥ

6

Μ.Υ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

7

Μ.Υ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 1Η ΑΥΕ

ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ

8

Μ.Υ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 2Η ΑΥΕ

ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ

9

Μ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ 1Η ΑΥΕ

ΝΙΚΑΙΑΣ

10

Μ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ 2Η ΑΥΕ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

11

Μ.Υ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

12

Μ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

13

Μ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

14

Μ.Υ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

15

Μ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1Η ΑΥΕ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

16

Μ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2Η ΑΥΕ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

17

Μ.Υ. ΙΛΙΟΥ

ΙΛΙΟΥ- ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

18

Μ.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ 1Η ΑΥΕ

ΑΙΓΑΛΕΩ

19

Μ.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ 2Η ΑΥΕ

ΑΙΓΑΛΕΩ

20

Μ.Υ. ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

21

Μ.Υ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

22

Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

23

Μ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ

ΜΕΓΑΡΩΝ

24

Μ.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΑ

25

Μ.Υ. ΡΟΔΟΥ

ΛΕΡΟΥ, ΡΟΔΟΥ

26

Μ.Υ. ΚΩ

ΚΩ, ΠΑΤΜΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ

27

Μ.Υ. ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

28

Μ.Υ. ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

29

Μ.Υ. ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ

30

Μ.Υ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΔΡΟΥ, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΘΗΡΑΣ, ΜΗΛΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΣΕΡΙΦΟΥ, ΤΗΝΟΥ

3Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΥΟΣΜΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΙΩΝΙΑΣ

2

Μ.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ

ΕΔΕΣΣΑΣ, ΑΡΙΔΑΙΑΣ

3

Μ.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

4

Μ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

5

Μ.Υ. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΝΑΟΥΣΑΣ

6

Μ.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

7

Μ.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

8

Μ.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

9

Μ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

10

Μ.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

11

Μ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

4Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΤΟΥΜΠΑΣ

ΤΟΥΜΠΑΣ

2

Μ.Υ. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

25Η ΜΑΡΤΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

3

Μ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

4

Μ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

5

Μ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ, ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ

6

Μ.Υ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

7

Μ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

8

Μ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

9

Μ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

10

Μ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

5Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ

2

Μ.Υ. ΒΟΛΟΥ

ΒΟΛΟΥ

3

Μ.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

4

Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5

Μ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

6

Μ.Υ. ΘΗΒΑΣ & ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΘΗΒΑΣ, ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

7

Μ.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

8

Μ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΚΥΜΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ

9

Μ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ

10

Μ.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

6Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2

Μ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΠΥΛΟΥ, ΣΠΑΡΤΗΣ

3

Μ.Υ. ΠΥΡΓΟΥ

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ

4

Μ.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

5

Μ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

6

Μ.Υ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

7

Μ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

8

Μ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ

ΑΡΓΟΥΣ, ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ

9

Μ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ

10

Μ.Υ. ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ

11

Μ.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

12

Μ.Υ. ΠΑΤΡΩΝ

ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΙΓΙΟΥ, ΠΑΤΡΑΣ

7Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

2

Μ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

3

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΣΗΤΕΙΑΣ

4

Μ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΓ.ΜΗΝΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΜΟΙΡΩΝ, ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

——

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΠΛΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ Α.Υ.Ε.

ΔΗΜΟΙ-ΝΟΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΔΙ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΔΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2

Μ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΔΙ ΑΧΑΡΝΩΝ

3

Μ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Ν.ΨΥΧΙΚΟ, ΨΥΧΙΚΟ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΦΙΛΟΘΕΗ

ΠΕΔΙ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΔΙ ΑΧΑΡΝΩΝ

4

Μ.Υ. ΒΥΡΩΝΑ

ΒΥΡΩΝΑΣ, ΥΜΗΤΤΟΣ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ,ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΑΠΑΓΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΠΕΔΙ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

5

Μ.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

ΠΕΔΙ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ,

Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ, , ΕΚΑΛΗ,

ΠΑΛ.ΠΕΝΤΕΛΗ, ΠΕΥΚΗ

6

Μ.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΛΙΜΟΣ, Π.ΦΑΛΗΡΟ, Ν.ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΔΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΤΑΥΡΟΣ, ΔΑΦΝΗ

ΠΕΔΙ ΑΧΑΡΝΩΝ

7

Μ.Υ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ,

ΠΕΔΙ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΠΕΔΙ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΑΙ

ΠΕΔΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

8

Μ.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΥΛΩΝΑ,ΒΑΡΗ,

ΠΕΔΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ,ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΒΟΥΛΑ,

ΚΕΡΑΤΕΑ, ΚΡΩΠΙΑ, ΛΕΥΡΕΩΤΙΚΗ,

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ,

ΜΕΣΟΓΕΙΑ, Ν.ΜΑΚΡΗ, ΠΑΙΑΝΙΑ,

ΠΑΛΛΗΝΗ, ΣΠΑΤΑ, ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ,

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ,

ΑΝΘΟΥΣΑ, ΑΝΟΙΞΗ, ΛΟΥΤΣΑ,

ΑΦΙΔΝΑΙ, ΒΑΡΝΑΒΑΣ, ΓΛΥΚΑ

ΝΕΡΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ,

ΔΡΟΣΙΑ, ΚΑΛΑΜΟΣ, ΚΑΛΥΒΙΑ,

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΚΟΥΒΑΡΑΣ,

ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΜΑΛΑΚΑΣΑ,

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ,

Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ, ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑ,

ΠΙΚΕΡΜΙ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ, ΡΑΦΗΝΑ,

ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΣΚΑΛΑ

ΩΡΩΠΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΣΥΚΑΜΙΝΟΣ,

ΩΡΩΠΟΣ

 2Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1Η ΑΥΕ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

2

Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 2Η ΑΥΕ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

3

Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 3Η ΑΥΕ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

4

Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 4Η ΑΥΕ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

5

Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 5Η ΑΥΕ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

6

Μ.Υ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΕΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

7

Μ.Υ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 1Η ΑΥΕ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

8

Μ.Υ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 2Η ΑΥΕ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

9

Μ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ 1Η ΑΥΕ

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

10

Μ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ 2Η ΑΥΕ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΠΕΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

11

Μ.Υ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΚΑΜΙΝΙΑ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΠΕΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

12

Μ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

13

Μ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΠΕΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

14

Μ.Υ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΧΑΪΔΑΡΙ

ΠΕΔΙ ΑΙΓΑΛΕΩ

15

Μ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1Η ΑΥΕ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΔΙ ΑΙΓΑΛΕΩ

16

Μ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2Η ΑΥΕ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΔΙ ΑΙΓΑΛΕΩ

17

Μ.Υ. ΙΛΙΟΥ

ΙΛΙΟΝ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΔΙ ΑΙΓΑΛΕΩ

18

Μ.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ 1Η ΑΥΕ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΔΙ ΑΙΓΑΛΕΩ

19

Μ.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ 2Η ΑΥΕ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΔΙ ΑΙΓΑΛΕΩ

20

Μ.Υ. ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΔΙ ΑΙΓΑΛΕΩ

21

Μ.Υ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΖΕΦΥΡΙ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΠΕΔΙ ΑΙΓΑΛΕΩ

22

Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΜΑΝΔΡΑ, Α.ΛΙΟΣΙΑ, ΦΥΛΗ

ΠΕΔΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

23

Μ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ

ΜΕΓΑΡΑ, Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΟΙΝΟΗ, ΕΡΥΘΡΑΙ

ΠΕΔΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

24

Μ.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΜΟΣΧΑΤΟ,ΑΙΓΙΝΑ, ΚΥΘΗΡΑ, ΥΔΡΑ, ΣΠΕΤΣΕΣ

ΠΕΔΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

25

Μ.Υ. ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΤΗΛΟΣ, ΣΥΜΗ, ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

ΠΕΔΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

26

Μ.Υ. ΚΩ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΚΩΣ, ΠΑΤΜΟΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ, ΛΕΙΨΟΙ

ΠΕΔΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

27

Μ.Υ. ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

ΠΕΔΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

28

Μ.Υ. ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΠΕΔΙ ΧΙΟΥ

29

Μ.Υ. ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΠΕΔΙ ΣΑΜΟΥ

30

Μ.Υ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΔΙ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

3Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΔΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2

Μ.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΔΙ ΕΔΕΣΣΑΣ

3

Μ.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΔΙ ΕΔΕΣΣΑΣ

4

Μ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΔΙ ΒΕΡΟΙΑΣ

5

Μ.Υ. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΔΙ ΒΕΡΟΙΑΣ

6

Μ.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΕΔΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

7

Μ.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΔΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

8

Μ.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΕΔΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

9

Μ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕΔΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

10

Μ.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕΔΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

11

Μ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕΔΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

4Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΤΟΥΜΠΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΔΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2

Μ.Υ. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΔΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3

Μ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΔΙ ΣΕΡΡΩΝ

4

Μ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕΔΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

5

Μ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕΔΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

6

Μ.Υ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΕΔΙ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

7

Μ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΠΕΔΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ

8

Μ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΔΙ ΚΙΛΚΙΣ

9

Μ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕΔΙ ΔΡΑΜΑΣ

10

Μ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕΔΙ ΞΑΝΘΗΣ

5Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΕΔΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

2

Μ.Υ. ΒΟΛΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΕΔΙ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3

Μ.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΕΔΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

4

Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΔΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5

Μ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΕΔΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

6

Μ.Υ. ΘΗΒΑΣ & ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΕΔΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

7

Μ.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΕΔΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

8

Μ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΔΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

9

Μ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΕΔΙ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

10

Μ.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΕΔΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

6Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΔΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2

Μ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΔΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΕΔΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

3

Μ.Υ. ΠΥΡΓΟΥ

ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕΔΙ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

4

Μ.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΕΔΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

5

Μ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΔΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

6

Μ.Υ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΠΕΔΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

7

Μ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΕΔΙ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

8

Μ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΕΔΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

9

Μ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΕΔΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

10

Μ.Υ. ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

ΠΕΔΙ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΔΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΠΕΔΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

11

Μ.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΕΔΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΕΔΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

12

Μ.Υ. ΠΑΤΡΩΝ

ΑΧΑΪΑ

ΠΕΔΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

7Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΔΙ ΧΑΝΙΩΝ

2

Μ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

3

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΕΔΙ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

4

Μ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΔΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

———-

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΒΥΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΒΥΕ

Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ Β.Υ.Ε.

Α.Υ.Ε. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

1Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΥΕ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

2

Μ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ

ΑΥΕ ΑΘΗΝΑΣ

3

Μ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

ΑΥΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΑΥΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

4

Μ.Υ. ΒΥΡΩΝΑ

ΑΥΕ ΒΥΡΩΝΑ

5

Μ.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΥΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

6

Μ.Υ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΑΥΕ Ν.ΙΩΝΙΑΣ

2Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ

1Η ΑΥΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, 2Η ΑΥΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, 3Η ΑΥΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, 4Η ΑΥΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, 5Η

ΑΥΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΥΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 1Η ΑΥΕ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ,2Η ΑΥΕ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ,

1Η ΑΥΕ ΝΙΚΑΙΑΣ, 2Η ΑΥΕ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΥΕ ΚΑΜΙΝΙΩΝ, ΑΥΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,

ΑΥΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΑΥΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

2

Μ.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ

1Η ΑΥΕ ΑΙΓΑΛΕΩ, 2Η ΑΥΕ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΥΕ ΙΛΙΟΥ, ΑΥΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

3

Μ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1Η ΑΥΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 2Η ΑΥΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΑΥΕ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ, ΑΥΕ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

4

Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΥΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΥΕ ΜΕΓΑΡΩΝ

5

Μ.Υ. ΡΟΔΟΥ

ΑΥΕ ΡΟΔΟΥ, ΑΥΕ ΚΩ, ΑΥΕ ΛΕΣΒΟΥ, ΑΥΕ ΧΙΟΥ, ΑΥΕ ΣΑΜΟΥ, ΑΥΕ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

3Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΥΕ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ, ΑΥΕ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΥΕ ΤΟΥΜΠΑΣ, ΑΥΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

2

Μ.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΥΕ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΑΥΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

3

Μ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΥΕ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΥΕ ΝΑΟΥΣΑΣ

4

Μ.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΥΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

5

Μ.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΥΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

6

Μ.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΥΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

7

Μ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΥΕ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΑΥΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

8

Μ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΥΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

4Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΥΕ ΣΕΡΡΩΝ, ΑΥΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΑΥΕ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΑΥΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΥΕ ΚΙΛΚΙΣ, ΑΥΕ ΔΡΑΜΑΣ, ΑΥΕ ΞΑΝΘΗΣ

5Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΥΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

2

Μ.Υ. ΒΟΛΟΥ

ΑΥΕ ΒΟΛΟΥ

3

Μ.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΥΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

4

Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΥΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5

Μ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΥΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

6

Μ.Υ. ΘΗΒΑΣ & ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΑΥΕ ΘΗΒΑΣ & ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

7

Μ.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΑΥΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

8

Μ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΥΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

9

Μ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

ΑΥΕ ΛΑΜΙΑΣ

10

Μ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΥΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

6Η ΥΠΕ

1

Μ.Υ. ΠΑΤΡΩΝ

ΑΥΕ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΥΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

2

Μ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΥΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΑΥΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΥΕ ΑΡΓΟΥΣ, ΑΥΕ ΠΥΡΓΟΥ, ΑΥΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

3

Μ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΥΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΥΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΥΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΥΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΑΥΕ ΑΡΤΑΣ

7Η ΥΠΕ

1

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΥΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΥΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΥΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΥΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ