Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Κηφισιάς

Από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ξεκινά την Τρίτη 8/11/2016 η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Κηφισιάς για τον ΟΤΑ Κηφισιάς.

Επίσης, σε λειτουργία Κτηματολογίου εντάσσονται και οι ΟΤΑ Δροσιάς, Παλλήνης, Πεντέλης και Νέας Πεντέλης οι οποίοι θα εξυπηρετούνται από ήδη υπάρχοντα Κτηματολογικά Γραφεία.

Οι δικαιούχοι ακίνητης περιουσίας στον ανωτέρω Ο.Τ.Α. στο εξής για όλες τις συναλλαγές τους θα απευθύνονται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο αντί για το Υποθηκοφυλακείο, του οποίου, όλα τα στοιχεία επέχουν πλέον θέση αρχείου.

Μέσα σε προθεσμία επτά (7) ετών, οι δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων κάτοικοι εσωτερικού, κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, μπορούν να διορθώσουν τις αρχικές εγγραφές σε ακίνητα της περιοχής αυτής για μη δηλωθέντα δικαιώματα κατά την κτηματογράφηση ή άλλα σφάλματα. Υπενθυμίζεται ότι η επταετία ισχύει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου.

Μετά το πέρας της προθεσμίας οι εγγραφές στο Κτηματολόγιο γίνονται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων στο Κτηματολόγιο, δηλαδή αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους. Για την εν λόγω περιοχή οι δικαιούχοι ένα μήνα μετά από την έναρξη λειτουργίας του γραφείου μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία της εγγραφής τους (ακίνητο, δικαίωμα, τίτλο κτήσης) μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Τελικά Στοιχεία Κτηματογράφησης – Αρχικές Εγγραφές» στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. (ktimatologio.gr)

Στοιχεία Επικοινωνίας Νέου Κτηματολογικού Γραφείου Κηφισιάς:

Ελαιών 40 και Χαράς (άνωθεν Ταχυδρομείου), Πλατεία Ν. Κηφισιάς, TK: 14564,
Τηλ: 210-8077819, Φαξ: 210-8077819
Ώρες λειτουργίας : 09:00 -13:00

Στοιχεία Επικοινωνίας ήδη υπαρχόντων Κτηματολογικών Γραφείων και οι ΟΤΑ που εντάσσονται:

Κτηματολογικό Γραφείο Νέας Ερυθραίας για τον ΟΤΑ Δροσιάς

Πλαστήρα 3, TK: 14671,
Τηλ: 210-8071359, Φαξ: 210-6252249
Ώρες λειτουρίας: 09:00 – 13:00

Κτηματολογικό Γραφείο Χαλανδρίου για τους ΟΤΑ Πεντέλης & Νέας Πεντέλης

Αγ.Παρασκευής 70, ΤΚ: 15234
Τηλ: 210 6837350, Φαξ: 2106837361
Ώρες λειτουργίας: 08.30-12.00

Κτηματολογικό Γραφείο Σπάτων για τον ΟΤΑ Παλλήνης

Δημάρχου Χρήστου Μπέκα 69, TK: 19004, Σπάτα Αττικής
Τηλ: 210-6632288, Φαξ: 210-6632295
Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 13:00