ΜΤΠΥ. Πληρώνονται μέρισμα Α τριμήνου 2024 και αναδρομικά

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι την Πέμπτη 28/3/2024 θα καταβληθούν τα ποσά των μερισμάτων του Α΄ τριμήνου 2024, συνολικού ύψους 79.137.277,71 στο σύνολο των 298.058 μερισματούχων του Ταμείου.

 

Επίσης, την Παρασκευή 29/3/2024 θα καταβληθούν με έκτακτη πληρωμή αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους € 1.575.079,81 σε 2.840 νέους δικαιούχους ατομικών μερισμάτων και μεταβιβάσεων σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων, με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους έως και 29/2/2024.

Αναλυτικά οι νέοι δικαιούχοι ατομικού μερίσματος ανέρχονται σε 2.112 και οι δικαιούχοι μεταβίβασης 728.

 

Εφεξής, οι εν λόγω νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε τριμήνου.

Με την απονομή των συγκεκριμένων νέων μερισμάτων, ο συνολικός αριθμός μερισματούχων ανέρχεται σε 300.898

Το Μ.Τ.Π.Υ. συνεχίζει τη χορήγηση προεξόφλησης μερισμάτων, η οποία είχε ανασταλεί από το 2010. Δικαιούχοι προεξόφλησης μερισμάτων είναι: α) οι μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους για συνταξιοδοτικούς λόγους και πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής ατομικού μερίσματος και β) οι μερισματούχοι που τους έχει καταβληθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. το ατομικό τους μέρισμα για μία και πρώτη φορά.

Η καταβολή του 1ου τριμήνου των προ-εξοφληθέντων ποσών ύψους 47,387.44 € θα γίνει στις 29/03/2024 και αφορά σε νέους μερισματούχους, οι οποίοι υπέβαλλαν την σχετική ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ.

Ο συνολικός αριθμός των μερισματούχων που έχουν επωφεληθεί έως σήμερα από τη διαδικασία προεξόφλησης μερισμάτων ανέρχεται σε 281