Νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ) για τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα

Νέα ΚΥΑ για τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα και για τα έγγραφα που χρειάζονται για τις αεροπορικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις

 

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα και τα έγγραφα που χρειάζονται στην ΚΥΑ που ισχύει