Συντάξεις Ιανουαρίου 2018. Νωρίτερα η καταβολή. Πότε θα πληρωθούν

Συντάξεις Ιανουαρίου 2018. Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου 2018. Πότε θα πληρωθούν. Οι ημερομηνίες πληρωμής

Για την οικονομική διευκόλυνση των συνταξιούχων ενόψει των Εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους, η καταβολή των συντάξεων του μηνός Ιανουαρίου 2018 θα γίνει νωρίτερα από τις καθιερωμένες ημερομηνίες και συγκεκριμένα πριν τα Χριστούγεννα

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2018 θα καταβληθούν την 21 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη (Αριθμ. οικ. 205372/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4055/22.11.2017)

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2018 θα καταβληθούν στους δικαιούχους από τον ΟΓΑ και τον ΟΑΕΕ, στις 19 Δεκεμβρίου 2017, στις 21 Δεκεμβρίου 2017 από το ΙΚΑ, το ΝΑΤ και τα υπόλοιπα ταμεία (Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.53978/1994 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4235/04.12.2017) και στις 28 Δεκεμβρίου 2017 οι επικουρικές συντάξεις του του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

Για την καταβολή των συντάξεων του Ιανουαρίου 2018 δείτε Πληρωμή συντάξεων Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑΑριθμ. οικ.205372/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4055/22.11.2017

Καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2018 στις 21-12-2017.

Ο ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2018 θα καταβληθούν, αντί της 29ης Δεκεμβρίου 2017 (προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα), την 21 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
– – –
Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.53978/1994 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4235/04.12.2017

Καθορισμός ημερομηνιών καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2018 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2018 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης την 19η Δεκεμβρίου 2017 για τους συνταξιούχους που προέρχονται από τους Φορείς ΟΑΕΕ και ΟΓΑ και την 21η Δεκεμβρίου 2017 για τους συνταξιούχους που προέρχονται από τους λοιπούς Φορείς και το Δημόσιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

– – –

Αριθμ. Φ.21250/54269/2059 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4373/13.12.2017

Καθορισμός ημερομηνίας καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2018 του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ημερομηνία καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2018 του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης ( Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) την 28η Δεκεμβρίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.