ΟΑΕΕ. Δικαιολογητικά για βιβλιάριο ασθενείας συνταξιούχων (ατομικό, οικογενειακό)

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Εξυπηρετούνται από το Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ του τόπου κατοικίας τους

Σημείωση: Το βιβλιάριο ασθενείας που έχουν οι ασφαλισμένοι δεν ακυρώνεται αλλά θα συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν και ως συνταξιούχοι.

Δικαιολογητικά για έκδοση νέου βιβλιαρίου ασθενείας συνταξιούχου.

 1. Αίτηση
 2. ΑΜΚΑ
 3. Φωτοτυπία Λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ.
 4. Συνταξιοδοτική Απόφαση
 5. Φωτογραφία
 6. Ταυτότητα

Να προσκομιστεί το βιβλιάριο ασθενείας του ΙΚΑ στις περιπτώσεις που είχε εκδοθεί βιβλιάριο με θεώρηση ορισμένου χρόνου προκειμένου να ακυρωθεί από τον ΟΑΕΕ και να εκδοθεί νέο.

Αν πρόκειται για συνταξιούχο αναπηρίας που έχει την απόφαση από τα ΚΕΠΑ και δεν έχει ακόμα εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση, είναι απαραίτητο να δοθεί υπηρεσιακό σημείωμα από το τμήμα συντάξεων ότι «πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και γίνονται οι κρατήσεις του κλάδου Υγείας» προκειμένου να εκδοθεί το βιβλιάριο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τα γενικά έγγραφα του ΟΑΕΕ ΓΕΝΔΙΠΑΡ/108/399353/19-09-2012 καιΓΕΝΔΙΠΑΡ/118/461209/28-09-2012.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

Ισχύει ότι και στο οικογενειακό βιβλιάριο των άμεσα ασφαλισμένων.

 1. 1.     Αίτηση
 2. 2.     ΑΜΚΑ για όλους
 3. 3.     Βιβλιάριο εισφορών και ταχυπληρωμές  (2 τελευταίες)
 4. 4.     Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως  (πρόσφατο)
  ή
  Ληξιαρχική πράξη γάμου (πρόσφατη) & Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και βάπτισης παιδιών (πρόσφατες)
 5. 5.     Μια (1) φωτογραφία (πρόσφατη) για κάθε μέλος
 6. 6.     Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπη και φωτοτυπία), όσων μελών έχουν
 7. 7.     Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  (Δεν είμαι ασφαλισμένος σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό φορέα ούτε και η οικογένειά μου)
 8. 8.     Βεβαίωση διαγραφής από τον κλάδο ασθενείας του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα  για τον ασφαλισμένο και την οικογένειά του
 9. 9.     α) Για να ασφαλίσει ο ή η σύζυγος τον / την σύζυγο, το εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους της εφορίας (φωτοτυπία)

β) Υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου (ο ή η σύζυγος μου είναι άνεργος, ανασφάλιστος και συντηρείται από εμένα)

 1. 10.  Για προστατευόμενα μέλη (έως 24 ετών) Υ.Δ. από τον ασφαλισμένο ότι το τέκνο δεν εργάζεται και δε δικαιούται παροχές από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

11. Για προστατευόμενα μέλη (φοιτητές έως 26 ετών) Βεβαίωση σπουδών από το Πανεπιστήμιο και Υ.Δ. από τον ασφαλισμένο ότι το τέκνο δεν εργάζεται και δε δικαιούται παροχές από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση απουσίας του άμεσα ασφαλισμένου απαιτείται εξουσιοδότηση.
Σε περίπτωση απώλειας Υ.Δ. από το Αστυνομικό Τμήμα.