Οι αποφάσεις της Ολομέλειας ΣτΕ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις

Οι αποφάσεις της Ολομέλειας ΣτΕ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις

Ποιες διατάξεις κρίθηκαν συνταγματικές και ποιες αντισυνταγματικές

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με αποφάσεις της έκρινε
Αντισυνταγματικό τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους – ελεύθερους επαγγελματίες σε σύγκριση με τους μισθωτούς, διότι προσβάλλει την αρχή της ισότητας.

Συνταγματική, κατά πλειοψηφία, τη διάταξη που ορίζει ως βάση για τον επανυπολογισμό των συντάξεων την 31/12/2014

Συνταγματικές είναι οι διατάξεις σε ότι αφορά τις κύριες συντάξεις για το λόγο ότι υπήρχαν οι σχετικές αναλογιστικές μελέτες ενώ κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις για τις επικουρικές διότι δεν υπήρχαν οι ανάλογες μελέτες.

Αντισυνταγματική η διάταξη για τον υπολογισμό επικουρικών συντάξεων

Κατά πλειοψηφία αντισυνταγματικό το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων

Τέλος, για τον ΕΦΚΑ, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε συνταγματικό τον Ενιαίο Ασφαλιστικό Φορέα και την υπαγωγή σε αυτόν για το σύνολο των ασφαλισμένων.

Έκρινε ότι η δημιουργία του Φορέα είναι συνταγματική και σύμφωνη με την αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας, με το σκεπτικό ότι αντιμετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους όπως γήρας, ασθένεια και θάνατος