Οι πολίτες της ΕΕ διατυπώνουν την γνώμη τους για την θερινή ώρα

Οι πολίτες της ΕΕ διατυπώνουν την γνώμη τους για την θερινή ώρα

Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώραΈπειτα από σειρά αιτημάτων που απηύθυναν πολίτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, η Επιτροπή αποφάσισε να εξετάσει τη λειτουργία των ισχυουσών ρυθμίσεων της ΕΕ για τη θερινή ώρα και να εκτιμήσει κατά πόσον θα πρέπει να αλλάξουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή θα ήθελε να συγκεντρώσει τις απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών, των ενδιαφερόμενων φορέων και των κρατών μελών σχετικά με τις ισχύουσες ρυθμίσεις της ΕΕ για τη θερινή ώρα, καθώς και την ενδεχόμενη τροποποίηση των ρυθμίσεων αυτών.

Τα θέματα – ερωτήσεις στα οποία πρέπει να διατυπώσουν την γνώμη τους οι Ευρωπαίοι Πολίτες

*Ποια είναι η συνολική εμπειρία σας όσον αφορά την αλλαγή από τη χειμερινή στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και από τη θερινή στη χειμερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου;

Πολύ θετική

Θετική

Δεν έχω άποψη

Αρνητική

Πολύ αρνητική

*Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι κοινοί κανόνες της ΕΕ στον τομέα αυτόν είναι είναι πολύ σημαντικοί για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Προκειμένου να υπάρχουν τέτοιοι κοινοί κανόνες και στο μέλλον, ποια από τις ακόλουθες εναλλακτικές επιλογές θα υποστηρίζατε:

Διατήρηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων της ΕΕ, δηλ. της εναλλαγής μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ

Κατάργηση της αλλαγής ώρας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ

*Για ποιον λόγο;

εξοικονόμηση ενέργειας / μη εξοικονόμηση ενέργειας

ανθρώπινη υγεία

δραστηριότητες αναψυχής τα βράδια

οδική ασφάλεια

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (διασυνοριακό εμπόριο, οργάνωση των μεταφορών, επικοινωνίες,…)

άλλο (να διευκρινιστεί)*Αν προτιμάτε να διατηρηθεί / να καταργηθεί η αλλαγή ώρας, πόσο σημαντικό θα ήταν αυτό για εσάς; Βαθμολογήστε από 0 έως 10 (0 = δεν είναι σημαντικό ζήτημα· 10 = πολύ σημαντικό ζήτημα)

Παρακαλούμε να απαντήσετε στην ερώτηση αυτή σύμφωνα με την προηγούμενη επιλογή σας: είτε να διατηρηθούν είτε να καταργηθούν οι ρυθμίσεις της θερινής ώρας με εξαμηνιαία αλλαγή ώρας

*Σε περίπτωση που αποφασιζόταν η κατάργηση της αλλαγής ώρας, ποια επιλογή θα προτιμούσατε; Να καταργηθεί η αλλαγή ώρας και να ισχύει:

μονίμως η θερινή ώρα (να πάνε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά σε σχέση με τη χειμερινή ώρα)

μονίμως η χειμερινή ώρα

δεν έχω γνώμη / δεν γνωρίζω

Περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης.