Οικογενειακοί ιατροί ΕΟΠΥΥ. Παράταση συμβάσεων

Οικογενειακοί ιατροί ΕΟΠΥΥ. Παράταση συμβάσεων

Παρατείνονται αυτοδίκαια οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών του ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ

Μαρούσι, 12/08/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 15 της αριθμ. ΠΝΠ 157/Α/10.8.2020, οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), οι οποίες έληξαν μετά από την 30 Ιουλίου 2020 ή λήγουν εντός των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020, παρατείνονται αυτοδίκαια από την ημερομηνία λήξης τους έως την 30 Σεπτεμβρίου 2020, με τους ίδιους όρους

 

Σχετικά:

Ραντεβού με ιατρούς και επιλογή οικογενειακού ιατρού ηλεκτρονικά με το ΠΦΥ

Ηλεκτρονικά τα ραντεβού με ιατρούς και η επιλογή οικογενειακού ιατρού με το Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τον Πολίτη (ΠΦΥ)