ΟΠΕΚΕΠΕ. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες στον αγροτικό χώρο

ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση με τίτλο: «Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες με ειδίκευση/εξειδίκευση τον αγροτικό χώρο»

Πηγή: opekepe.gr