Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Πρόσληψη δικηγόρου

Επαναπροκήρυξη πλήρωσης οργανικής θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΠατρώνΠαναγία η Βοήθεια